Tio goda nyheter från september

Här är tio positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av augusti.

En värmepump kommer att återanvända varmluften från tunnelbanan i London och föra över den till stadens varmvattennät.

En värmepump kommer att återanvända varmluften från tunnelbanan i London och föra över den till stadens varmvattennät.

Foto: Alastair Grant

Ledare2019-10-01 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Forskare från Lunds tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet har visat att installationer som växtbeklädda tak och regnbäddar kan minska översvämningsskador avsevärt. Deras studie pekar på att ett bostadsområde i Malmö där sådana lösningar finns bara rapporterade en tiondel så många skador jämfört med närliggande områden efter ett stort skyfall 2014.

2. Under konferensen Sthlm Tech Fest presenterade det Stockholmsbaserade företaget Exeger ett material med ett slags inbyggda solceller, som dock kan ladda elektronik i vilket ljus som helst. Det innebär att allt från telefoner till surfplattor skulle kunna ladda sig själva utan sladdar och utan dagens stora elbehov. 

3. Forskare vid Kungliga tekniska högskolan har utvecklat världens minsta accelerometer, som känner av rörelse och bland annat används för att utlösa krockkuddar. Den nya accelerometerns tjocklek motsvarar bara några kolatomer, och kan till exempel användas inom sjukvården för att mäta flödeshastigheter i blodet och bedöma patienters hjärthälsa. 

4. Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA kommer att sluta testa farliga kemikalier på däggdjur 2035. Redan nästa år minskar anslagen till sådana försök med 30 procent, för att över en 15-årsperiod fasas ut helt. Samtidigt delar EPA ut ungefär 40 miljoner kronor till fem universitet för att hitta alternativ till djurförsök.

5. En studie vid University of California, Los Angeles visade att en blandning bestående av ett tillväxthormon och två diabetesmediciner föryngrade nio försökspersoners biologiska ålder med i genomsnitt två och ett halvt år. Eftersom försöksgruppen var så liten behövs fler studier, men även forskarna själva var förvånade över resultaten. 

6. En ny rapport från Bill och Melinda Gates stiftelse visar att antalet barn som dör innan fem års ålder har halverats de senaste tjugo åren. De främsta förklaringarna är bättre näring, vattenkvalitet, hygien, vacciner och antibiotika. 

7. Nu är det möjligt att köpa solceller via Ikea. Försäljningen kommer att ske online, och solpanelerna kommer att levereras och installeras av Svea Solar som Ikea samarbetar med. I dag står solenergi bara för 0,25 procent av energiproduktionen i Sverige, men Energimyndighetens mål är att det ska vara 10 procent 2030. 

8. Andelen cancerpatienter som överlever fem år efter att ha fått sin diagnos har ökat. I Stockholms län har andelen för patienter med prostatacancer ökat från 90 till 97 procent 2000-2014, och motsvarande siffror för äggstockscancer är från 47 till 60 procent. Nya genombrott som immunterapi ger hopp om ännu mer träffsäkra cancerbehandlingar i framtiden. 

9. Kinesiska forskare har tagit fram en gel som kunnat återskapa emalj i tänderna på möss inom 48 timmar, en upptäckt som kan förändra tandvård i grunden. I dag är det vanligaste ingreppet att ta bort delar av tanden för att sedan laga den med fyllning, men denna gel kan på sikt leda till nya behandlingar. 

10. I slutet av 2019 kommer 1 000 hushåll i stadsdelen Islington att värmas upp av överskottsvärme från Londons tunnelbana. En värmepump kommer att återanvända varmluften från tunnelbanan och föra över den till varmvattennätet. Lokala myndigheter uppskattar att all överskottsvärme som genereras i London skulle kunna täcka över en tredjedel av stadens värmebehov.