Tio goda nyheter som september bjöd på

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av augusti.

Ledare 1 oktober 2021 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Enligt Sustainable Development Report har Sverige kommit näst längst av FN:s 193 medlemsländer för att uppnå de globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sverige har bland annat uppnått målen kopplade till att motverka fattigdom och främja jämställdhet, men behöver bli bättre på att främja hållbar produktion och konsumtion. 

2. Stiftelsen Ocean Cleanups mål är att få bort 90 procent av all plast i havet till 2040. Nu testar man ett nytt verktyg för att nå det målet: Jenny, ett 800 meter långt trattliknande nät som dras av två båtar och kan fånga in plastbitar så små som några millimeter. Jenny kommer att trafikera Stilla havet utanför USA:s och Kanadas kust. 

3. En 39-årig man i North Carolina blev nyligen den första amerikanen som fick ett konstgjort hjärta vid en hjärttransplantation, som tillverkades av det franska företaget Carmat. Även om det är mer omständligt att få ett konstgjort hjärta än ett vanligt kan det avhjälpa den organbrist som kostar många patienters liv varje år. 

4. Det Stockholmsbaserade företaget Wayout har utvecklat en lösning som kan producera rent dricksvatten; allt som krävs är elektricitet och en vattenkälla. Wayouts ”mikrofabriker” kan rena och förse upp till 3 000 personer med deras dagliga behov av dricksvatten. Redan i dag samarbetar Wayout med stora företag som Alfa Laval och Siemens för att kunna skala upp sin produktion.

5. Tack vare nya fiskekvoter och bättre koll på tjuvfisket har fyra tonfiskarter återhämtat sig så pass mycket att de inte längre är utrotningshotade, enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN). Det är ett tecken på att arter kan återhämta sig så länge länder håller sig inom hållbara fiskekvoter. 

 

6. En litauisk forskargrupp har tagit fram en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som kan identifiera Alzheimer i ett tidigt skede med över 99 procent säkerhet. AI:n har lärt sig genom att analysera bilder från en magnetkamera för att hitta spår av Alzheimer. Även om en sådan lösning inte kommer att ersätta läkare kan den underlätta snabbare diagnoser. 

7. En ny rapport från tankesmedjan E3G visar att över tre fjärdedelar av alla kolkraftverk som det fanns planer på att bygga har stoppats sedan 2015, då det globala Parisavtalet för klimatet undertecknades. Det är främst i Kina som fortfarande står för en stor andel av världens kolkraft.  

8. Konventionell kaffeodling präglas ofta av ohållbara jordbruksmetoder, och klimatförändringar gör det dessutom allt svårare att odla kaffe i länder som Colombia. Därför håller forskare i Finland nu på att ta fram labbodlat kaffe med hjälp av växtceller. Labbet planerar nu att jobba med företag som kan kommersialisera tekniken.

 

9. Det har varit ett bra år för fjällrävarna i Västerbotten. Enligt länsstyrelsens inventering har 17 fjällrävskullar fötts i Västerbotten 2021, vilket är en stor ökning jämfört med förra året då bara sex fjällrävspar fick ungar. Det beror framför allt på att tillgången på fjällämlar har varit god.

10. Forskare vid universitetet i schweiziska Basel har tagit fram en mobilapp som kan hjälpa till att lindra spindelfobi, som är en av våra vanligaste fobier. Med hjälp av appen kan man lägga in bilder av spindlar på sin hand, en variant av så kallad exponeringsbehandling som visat sig vara effektiv mot fobier och så även i studien där appen testades. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa