Tio goda nyheter som sköna maj bjöd oss på

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av april.

Hållbart skogsbruk och restaureringsprojekt ger viktiga resultat i exempelvis Atlantskogen i Brasilien.

Hållbart skogsbruk och restaureringsprojekt ger viktiga resultat i exempelvis Atlantskogen i Brasilien.

Foto: Silvia Izquierdo

Ledare2021-06-01 05:08
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Den tyska ingenjören Anne Lamp har tagit fram ett ät- och komposterbart alternativ till plastförpackningar. Materialet består av restprodukter från jordbruk, och tillverkningen innebär 87 procent mindre koldioxidutsläpp än vid vanlig plastproduktion. Eftersom även priset är konkurrenskraftigt har Lamp startat företaget Traceless för att kommersialisera tekniken. 

2. Om fem år kan elflygplan från svenska Heart Aerospace vara färdiga för passagerare. Företaget har redan skrivit intentionsavtal med flygbolag som SAS, BRA och Finnair. Elflyg kan revolutionera regionalflyget, dels för att det inte genererar några utsläpp men också för att driftskostnaderna för en elmotor bara är en trettiondel så stora som för en jetmotor.

3. Forskare vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm har för första gången lyckats tillverka genomskinligt trä utan fossilbaserade material. Det nya materialet består av cellulosa från björk som impregnerats med plast från ett ämne som finns i citrusskal. Det genomskinliga träet kan bland annat användas för att ta fram alternativ till traditionella glasfönster. 

 

4. En arkitektstudio från italienska Bologna har skapat det allra första 3D-printade huset av jord. Det 60 kvadratmeter stora huset byggdes med lokal jord som fanns på byggplatsen och konstruktionen var därför helt avfallsfri. Huset tog dessutom bara 200 timmar att bygga.

5. Enligt en studie som bland andra Världsnaturfonden WWF ligger bakom har nästan 59 miljoner hektar skog – ett område större än Frankrikes yta – återvuxit sedan år 2000. Särskilt lovande är att Atlantskogen i Brasilien har återvuxit med ett område nästan lika stort som Nederländerna, tack vare mer hållbart skogsbruk och restaureringsprojekt.

6. I Belgien har 22 000 vapen smälts ner till 60 ton återvunnet stål. Ungefär hälften av vapnen var inlämnade från medborgare runtom i landet och hälften var uttjänta polisvapen. Det var tredje gången som belgiska säkerhetstjänsten samarbetade med stålföretaget ArcelorMittal för att förstöra vapen på det sättet.

 

7. Forskare vid Örebro universitet har identifierat en ny så kallad biomarkör som kan visa förhöjd risk för hjärtinfarkt för rökare eller personer med högt blodtryck. En förhöjd halt av biomarkören IL-6 i blodet kan synas upp till sju år innan en hjärtinfarkt, och då finns ännu tid för patienter att anpassa sin livsstil och minska risken.

8. Enligt en rapport från affärstidningen Bloomberg har världens storbanker nu för första gången gett mer finansiering till förnyelsebara energiprojekt än till fossila. Det beror delvis på att efterfrågan på fossila bränslen har minskat under pandemin, men viktigare än så är att det numera är mer lönsamt för bankerna att finansiera förnyelsebara projekt än fossila.

9. H&M blir ett av de första företagen att redovisa en sorts innehållsförteckning för hur hållbara dess produkter är. Enligt branschföreträdare kan det sporra företag till innovationer, inte bara när det gäller vilka produkter de tar fram utan också hur dessa tillverkas.

10. När en Volvo-lastbil kom fram till kedjan Albertson’s mataffär i kaliforniska Irvine var det första gången en sådan leverans gjordes med en eldriven klass 8-lastbil (som väger drygt 15 ton). Projektet finansieras av intäkter från Kaliforniens utsläppshandelssystem och ska undersöka vad som krävs för att fler stora lastbilar ska bli eldrivna.