Tio ljuspunkter från ett år med mycket mörker

Här är tio positiva nyheter som har inträffat under 2020.

Ledare 31 december 2020 04:52
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. I mellandagarna anlände de första 200 doserna av Pfizer och Biontechs vaccin mot covid-19 till Region Sörmland. Förste sörmlänning att vaccineras blev 89-årige Stig Larsson på Mariebergsgårdens äldreboende i Nyköping, som sa att det kändes bra (SN 28/12).

2. Trots den ekonomiska nedgången i år har tre fjärdedelar av världens länder lovat tuffare klimatåtgärder för att leva upp till Parisavtalet. Det har också 823 städer och 101 regioner som tillsammans har ett större klimatavtryck än USA, däribland Kalifornien, New York och Australiens folkrikaste delstat New South Wales. 

 

3. I år har svenska företag tagit en tätposition i industrins klimatomställning. SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls Hybrit-projekt – med målet att tillverka stål utan kol – invigdes i Luleå i höstas, och till 2025 ska masugnen i Oxelösund konverteras. Den jättelika Northvolt-fabriken i Skellefteå, som ska tillverka batterier för elbilar och energilagring, står också snart klar och ska tas i bruk i slutet av 2021.  

4. Medan fokus har legat på utvecklingen av ett vaccin mot covid-19 har australiensiska forskare tagit fram ett potentiellt vaccin mot vissa sorters cancer. Fördelen med denna vaccinkandidat är att den kan fungera mot flera typer av tumörer såsom bröst-, lung- och njurcancer.

5. Enligt FN:s årliga rapport om kvinnors förutsättningar i världen har det gjorts framsteg på flera fronter. Till exempel har andelen kvinnliga parlamentsledamöter mer än fördubblats sedan 1995: från drygt 11 till knappt 25 procent. (I riksdagen är andelen 47 procent, vilket är sjunde högst i världen.) Den mödraskapsrelaterade dödligheten i världen minskade också med nästan 40 procent 2000–2017. 

 

6. 2020 var också ett stort år för HBTQ-personers rättigheter. I maj blev Costa Rica det första landet i Centralamerika att legalisera samkönade äktenskap, och två månader senare blev Montenegro det första landet på Balkan att erkänna samkönade partnerskap. I USA slog en majoritet i Högsta domstolen fast att federal lag förbjuder arbetsgivare från att diskriminera anställda som är homosexuella eller transpersoner. 

7. I oktober tillkännagav Nasa att man för första gången hittat vatten på månens solbelysta sida. Det innebär att vatten är mer utbrett på månen än vad forskare tidigare har trott. Det är viktig kunskap för Nasa, som ska skicka nya astronauter till månens yta 2024. 

8. Enligt en studie från Newcastle University har naturvårdsinsatser räddat uppskattningsvis 48 fågel- och däggdjursarter från utrotning sedan 1993. Under perioden har 15 andra arter dött ut, men utrotningstalen hade kunnat vara tre till fyra gånger högre utan dessa insatser. 9. Efter att den tidiga spridningen av covid-19 kopplats till djurmarknader i Kina har handeln med vilda djur bekämpats hårdare. Mellan september och oktober ledde ett samarbete mellan Interpol och Världstullorganisationen WCO (Operation Thunder) till exempel till över 2 000 beslag av skyddade djur och skogsprodukter världen över. 

10. Samtidigt som coronapandemin har härjat har kampen mot andra sjukdomar gått framåt. Förlamningssjukdomen polio har utrotats i Afrika, och ett nytt billigare vaccin mot lunginflammation – en sjukdom som dödar ett barn var 39:e sekund – blir nu tillgängligt. Dessutom har andelen barn under 5 år med hepatit B-infektioner sjunkit till under 1 procent tack vare vaccinationsprogram. Därmed har ett av delmålen till FN:s globala hållbarhetsmål uppnåtts.


Ämnen du kan följa