Tjänstepension spelar en avgörande roll

Tjänstepensionen är en viktig löneförmån här och nu, skriver Tomas Carlsson, Collectum, som administrerar tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Tjänstepensionen är en viktig löneförmån här och nu, skriver Tomas Carlsson, Collectum, som administrerar tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ledare2019-11-01 15:45
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. För många kommer den att vara helt avgörande för att få en acceptabel levnadsstandard som pensionär.

Låt mig ge ett exempel: Med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP får en privatanställd tjänsteman två tredjedelar av sin tidigare inkomst i pension, enligt Collectums beräkningar. Utan tjänstepension får samma tjänsteman klara sig på knappt hälften av sin tidigare inkomst i allmän pension.

Fyra prispressande upphandlingar har gjort den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP väldigt kostnadseffektiv. Resultatet av upphandlingarna är bland annat att fondavgifterna har pressats med 78 procent. Företag med kollektivavtal erbjuder alltså en tjänstepension som ger mesta möjliga pension för pengarna.

Tjänstepensionen är inte bara en trygghet inför framtiden, utan också en viktig löneförmån här och nu. Den följer medarbetaren genom livet. Vid sjukdom innebär tjänstepensionen en extra sjukförsäkring och skulle det värsta hända finns ett efterlevandeskydd.

Trots det visar nya siffror från Collectum att bland arbetsgivare som erbjuder tjänstepensionen ITP är det bara 47 procent som alltid tar upp tjänstepensionen vid en rekrytering. En Sifoundersökning beställd av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag bekräftar bilden: Bara 12 procent av svenskarna uppger att den de pratade med vid den senaste anställningsintervjun tog upp frågan om tjänstepension.

Vad beror detta på? Jag kan bara gissa och jag tror att många arbetsgivare, liksom många svenskar i allmänhet, tyvärr tycker att tjänstepension är något krångligt. Men inte heller arbetsgivaren behöver kunna alla detaljerna i tjänstepensionen – däremot är det en rekryteringsfördel att berätta att företaget har kollektivavtalad tjänstepension.

Även det årliga lönesamtalet med de befintliga medarbetarna är ett utmärkt tillfälle att prata om tjänstepensionen och sätta den i ett sammanhang. Månadslönen är vad man har att leva på här och nu, tjänstepensionen blir ett stort bidrag till vad man har att leva på som pensionär.

Så till dig som är arbetsgivare i Sörmland och erbjuder tjänstepension vill jag säga: Ni betalar pengar till en livsviktig och populär anställningsförmån. Berätta om den – de anställda vill garanterat veta.