Trots allt, här är tio goda nyheter från april

Hopp om havet, stängda djurmarknader och vaccin, det är några av apri lmånads goda nyheter.

En ny forskningsrapport menar att skadorna på världens hav går att återställa på 30 år. Det kräver att världens länder tillsammans satsar 200–300 miljarder kronor per år.

En ny forskningsrapport menar att skadorna på världens hav går att återställa på 30 år. Det kräver att världens länder tillsammans satsar 200–300 miljarder kronor per år.

Foto: David J. Phillip

Ledare2020-05-04 06:45
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av mars. 

1. En grupp forskare vid brittiska Oxford-universitetet har redan nu ett lovande vaccin mot covid–19. Vaccinet har visat sig fungera på rhesusapor, som genetiskt är lika människor, och i maj påbörjas försök med 6 000 personer. I september hoppas forskarna att de första miljonerna vaccindoser ska vara redo.
 

2. De flesta stockholmare följde Folkhälsomyndighetens rekommendation och stannade hemma i påsk, enligt mobiloperatören Telia. Med hjälp av aggregerad och anonymiserad data visade Telias analys att resandet från Stockholm till andra orter minskade med mellan 80 och 90 procent jämfört med förra året. Till Nyköping minskade resandet från Stockholm med 87 procent under påskveckan.
 

3. Oreglerade djurmarknader misstänks vara ursprungskällan för spridning av många infektionssjukdomar, inklusive covid-19. Nu växer trycket på regeringar i Sydostasien att stänga dessa marknader. Enligt en opinionsundersökning från Världsnaturfonden WWF stödjer drygt 9 av 10 i regioner och länder som Hongkong, Thailand och Vietnam beslut om att stänga djurmarknaderna.

4. Två miljoner amerikaner kommer att behöva intensivvård under coronapandemin, och behovet av intensivvårdskunnig personal ökar där, liksom i Sverige. Det svenska företaget Sana Labs hjälper nu till med en digital utbildningsplattform för att sjuksköterskor snabbt ska tillägna sig intensivvårdskunskaper. Planen är att göra plattformen gratis för alla sjukhus i USA.

5. Världens hav har tagit stor skada av miljöförstöring, men en ny forskningsrapport menar att skadorna går att återställa på 30 år. Det som krävs är att världens länder satsar 200–300 miljarder kronor per år för att bland annat återskapa habitat och minska föroreningar. Enligt forskarna får kommande generationer tillbaka tio dollar för varje dollar som investeras i att skapa en bättre havsmiljö. 
 

6. Enligt organisationen International Renewable Energy Agency (IRENA) skedde nästan tre fjärdedelar av all energiutbyggnad i världen under 2019 med förnybara källor. Det är sol- och vindkraft som står för 90 procent av ökningen, och drygt hälften av utbyggnaden ägde rum i Asien.
 

7. Ett nytt verktyg från Uppsala universitet kan genom artificiell intelligens identifiera varningssignaler som ofta förekommer i texter av terrorister och andra våldsverkare. Forskarna har lagt ner stor möda för att verktyget inte ska missbrukas och tolkas som absolut sanning, men menar att det kan ge ett viktigt stöd till analytiker inom polis- och säkerhetstjänster.
 

8. Frankrikes president Emmanuel Macron medger att regeringen inte har agerat fläckfritt under coronapandemin, och har därför tagit initiativ till projektet Le jour d’après (”Dagen efter”). På projektets hemsida kan medborgare skicka in egna bidrag för att samla erfarenheter som kan förbättra Frankrikes beredskap i framtiden. 
 

9. Fler äldre överlever covid-19-infektioner än förväntat, visar siffror som SVT fått ta del av. Hela sju av tio patienter på geriatrikavdelningarna i Region Stockholm har blivit symtomfria och kunnat skrivas ut sedan slutet av mars. 
 

10. Även i Nyköping har äldre visat på motståndskraft mot covid–19. För några dagar sedan friskförklarades till exempel Tage Pettersson, 87, efter att ha varit sjuk i två veckor. Sambon Ingegerd Huselius mötte upp utanför äldreboendet Fruängskällan, där paret firade med alkoholfritt rosévin och jordgubbar.