Underkänt i akademisk frihet, utbildningsministern!

Om högre utbildning görs till en no go-zon för politiska budskap riskerar det att kväva den akademiska debatten.

På Chalmers, en prestigeskola värnas inte längre det fria ordet. Statyn utanför högskolan hedrar Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör, en politiskt och samhälleligt banbrytande gärning.

På Chalmers, en prestigeskola värnas inte längre det fria ordet. Statyn utanför högskolan hedrar Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör, en politiskt och samhälleligt banbrytande gärning.

Foto: Adam Ihse/TT

Ledare2023-11-20 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Chalmers tekniska högskola har drabbats av förbudsiver. I ett pressmeddelande tidigare i veckan meddelade högskolans rektor Martin Nilsson Jacobi att politiska yttringar inte längre är tillåtna på campus-området och i lärosätets lokaler. Likaså gäller beslutet även affischeringar och, ja, allt som kan liknas vid politiska budskap som framförs av två personer och uppåt.

Vad kan tänkas ha legat bakom en så långtgående begränsning av yttrandefriheten? Har hatiska budskap och motbjudande tillmälen blivit vardag bland teknologerna i Göteborg? Givet att varken pressmeddelandet eller andra uppgifter som har förekommit i media tyder på det, är svaret nej.

Högskolans rektor betonar att beslutet har sin grund i att Chalmers – givet ”det starkt polariserade samhällsklimatet” – vill säkra tryggheten för studenter och anställda. Ett sådant drastiskt ställningstagande utan att en enda incident har rapporterats är dock ett uselt sätt att hantera ett eventuellt högt tonläge.

Genom att utnämna campusområdet till en no go-zon för politiska budskap riskerar man att kväva den akademiska debatten och begränsa stommen och själva syftet med den högre utbildningen. Det innebär att argumentera för sin sak och – vilket är självklart för de allra flesta akademiker – vara beredd på att möta motargument. 

undefined
Det svänger fort när utbildningsminister Mats Persson (L) byter budskap.


Ännu mer uppseendeväckande är att utbildningsminister Mats Persson (L) snabbt var ute och gav tummen upp till det kontroversiella beslutet. Det är bra att Chalmers agerar, sade han till GP. I första hand är det oroande att utbildningsministerns ryggmärgsreflex är att välkomna ett dråpslag mot studenternas rättigheter att yttra sig och organisera sig, vilket väcker ett antal frågor om hans syn på akademins roll utöver att vara ett nav för nya forskningsrön. Närmare bestämt om villkoren för det offentliga samtalet, där idéer och åsikter ständigt utmanas. Oavsett vad makthavare tycker om ett polariserat samhällsklimat.

För det andra kan man ställa sig undrande till vad som har hunnit hända inom loppet av ett par veckor. Då gav statsrådet nämligen uttryck för en helt annan ståndpunkt när han i Aftonbladet skrev att ”den som är verksam vid våra lärosäten ska kunna tänka fritt och pröva både sina egna och andras tankar”. I sitt svar till kvällstidningens kulturchef menade utbildningsministern att det förutsättningslösa sökandet efter kunskap, utan förbjudna ord eller skygglappar, utgör grunden till den akademiska friheten.

 

Som tur är utmärker sig Chalmers agerande bland svenska lärosäten. I Sveriges Radio kunde man nyligen höra Malin Broström, rektor för Göteborgs universitet, som intygade att det inte var tal om att de skulle förbjuda politiska yttringar. Det är viktigt att man har ett öppet samtalsklimat, där det är högt i tak och olika perspektiv får framföras, sade Broström (15/11).

Tänk att man kan bli så lättad av att höra en rektor konstatera det som man antog var en given ståndpunkt för en liberal utbildningsminister. Det han själv ansåg bara för ett par veckor sedan.