Unga tjejer i Brandkärr behöver idrotten mer

I bostadsområden som Brandkärr ser vi oroande siffror om ungas idrottande.

I Brandkärr är enbart 18,8 procent av ungdomarna aktiva i en idrottsförening och fördelningen mellan pojkar och flickor är 23,4 procent respektive 13,9 procent.

I Brandkärr är enbart 18,8 procent av ungdomarna aktiva i en idrottsförening och fördelningen mellan pojkar och flickor är 23,4 procent respektive 13,9 procent.

Foto: Magnus Grimstedt

Ledare2023-04-24 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är en dyster verklighet som visar sig i en rapport som är framtagen av Centrum för idrottsforskning. Rapporten visar på stora skillnader mellan killar och tjejers engagemang inom föreningsidrotten. I socialt utsatta områden är skillnaden mellan könen dramatisk. Det duger inte. 

Civilsamhällets insatser när det gäller föreningsidrotten är enorm, extra värdefullt är det i resurssvaga bostadsområden. Att ge ungdomar ett sammanhang och ett intresse har viktiga effekter på såväl integrationen som det brottsförebyggande. Unga tjejer och killar blir del av ett viktigt nätverk, sammanhang som ger värdefulla livserfarenheter. 

Men där dessa föreningar behövs allra mest, där används de som minst. Barn och unga i socioekonomiskt svaga områden deltar mindre i föreningsidrotten än jämförbara grupper i socioekonomiskt starka områden. Skillnaden mellan unga tjejer och killars deltagande i utsatta områden är också betydligt större än i andra områden. De unga killarna dominerar. 

I genomsnitt är 34,7 procent av ungdomarna i Nyköping aktiva i en idrottsförening, men det är stora skillnader mellan bostadsområdena i kommunen. I Bryngelstorp-Tjuvholmen är totalt 50,6 procent av de unga aktiva i föreningsidrotten, 53,6 procent av pojkarna och 46,9 procent av flickorna. Om man jämför detta med det socio-ekonomiskt svagare Brandkärr kan man se en oerhörd skillnad. Där är enbart 18,8 procent av ungdomarna aktiva i en idrottsförening, 23,4 procent av pojkarna och 13,9 procent av flickorna

Det är oroande siffror. 

undefined
Barn och unga i socioekonomiskt svaga områden deltar mindre i föreningsidrotten än jämförbara grupper i socioekonomiskt starka områden

Föreningsidrotten är ofta otroligt viktig för killar i utsatta områden, eftersom de löper större risk att dras in i kriminella miljöer. Det är samtidigt minst lika viktigt att unga tjejer i dessa områden också får ingå i som civilsamhället och föreningsidrotten erbjuder. För egen nytta och till samhällets bästa. 

Det bidrar till att bygga självförtroende hos unga tjejer, och hjälper till att bryta könsnormer. Gemenskapen ger dessutom viktiga kontakter och vänskaper. Utrikesfödda kvinnor är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden och därför måste vi fokusera extra på denna grupp i utsatta områden. Dessa döttrar behöver stärkas som del av vårt samhälle.

Föreningsidrotten är guld värd för både unga killar och tjejer. Det finns ett samhällsansvar i att kunna säkerställa att föreningslivets fördelar kommer båda till gagns. Unga tjejer och killar ska kunna växa upp på mer lika villkor. Det här handlar tydligt om unga människors framtidstro och självkänsla. I Sverige ska den resan inte vara avhängig kön. 

Vi behöver därför stärka unga tjejers tillgång till och deltagande inom idrotten. 

Fotnot: Den här texten har justerats något jämfört med ursprungsversionen för att göra statistiken om unga i de olika områdena i Nyköping tydligare.