Vad vore Sverige utan civilsamhället?

Engagemanget i ideella föreningar är en avgörande faktor för att långsiktigt säkra vår demokrati, skriver Nora Karlsson.
Engagemanget i ideella föreningar är en avgörande faktor för att långsiktigt säkra vår demokrati, skriver Nora Karlsson.

Trots att trenden viker, finns det många fantastiska personer som brinner för sitt engagemang och som skapar mervärde för fler.

Ledare 29 juli 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Engagemanget för och i civilsamhället har länge varit högt i Sverige i internationell jämförelse. Aktiviteten i civilsamhället har till stor del präglat vår samhällsutveckling och format våra gemenskaper. Ideella krafter i lokala idrottsföreningar, i studieförbund, intresseföreningar och kulturföreningar är det som bygger Sverige. Engagemanget i dessa ideella föreningar är en avgörande faktor för att långsiktigt säkra vår demokrati. Trots detta finns en tydlig nedåtgående trend för antalet organisationer i det civila samhället. 

Vinsterna med dessa ideella krafter både för individen och samhället är otaliga. Som person fostras man ofta in i ett demokratiskt tillvägagångssätt, får en gemenskap och nya vänner och får dra viktiga lärdomar. I en tid där ensamhet och misstro breder ut sig är detta särskilt viktigt. Civilsamhället avlastar också det offentliga och det privata när det kommer till exempelvis hälsa, utbildning, och integration. Att få barn i rörelse, att starta bokklubbar eller att fika och samtala med en nyanländ gör stor skillnad.
 

Det finns så många fantastiska initiativ som genomförs, så många personer som brinner för sitt engagemang och som skapar mervärde för fler. I Sörmland finns otaliga exempel på detta. Idrottsklubben SIKs sommarläger i Stjärnhov där barn får testa på olika sporter, Lions som anordnar fyndmarknader och skänker pengar till behövande och Susanna Engman i Nyköping som tilldelades Röda korsets pris för sitt handlingskraftiga arbete med krisberedskap. Bara i Nyköping finns det drygt 400 aktiva föreningar. I Trosa finns ett femtiotal. 
 

Dessa få exempel visar kraften hos det civila. Det är viktigt för samhällsutvecklingen att dessa krafter fortsatt är starka. Visserligen finns det andra samhällsaktörer som delvis tagit över civilsamhällets tidigare roll i Sverige. Den utbyggda välfärden och en alltmer närvarande offentlighet på många platser har inneburit att privatpersoner och föreningar behövt göra mindre själva. Även privata företag har i större utsträckning börjat involvera sig i sina lokalsamhällen och för välgörenhet. Det är ändock olika funktioner som dessa aktörer fyller, även om de med fördel kan samspela. 

 

Visst tar det en del tid att engagera sig vilket för många kanske är avskräckande, men den tiden man lägger på att göra något man brinner för och för andra människor kommer vara värt det. Förhoppningsvis vänder trenden så att fler personer kan engagera sig i en organisation som passar deras intresse. Så behåller vi Sverige och demokratin stark.
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa