Vägarna framåt måste bli så mycket bättre

Med en mer rejäl infrastruktur och pålitliga kommunikationer stärks våra landsbygder för alla som bor och verkar där.
Med en mer rejäl infrastruktur och pålitliga kommunikationer stärks våra landsbygder för alla som bor och verkar där.

Bättre vägar, bättre spår och bättre nät bygger ett bättre samhälle.

Ledare 29 september 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Slukhål i asfalten. Signalfel längs rälsen. Släckt bredband. Vårt samhälle står inte starkare än de svagaste punkterna i vår infrastruktur. Det beror på att rörlighet och kommunikation är grunden till väldigt mycket av det som ger det moderna samhället styrka, utveckling och lycka. Var vi än bor. För den som anser att de svenska landsbygderna och våra städer ska ha likvärdiga förutsättningar att växa, utvecklas och förändras, är infrastrukturen är en bärande grund.

 

Det är inte ovanligt att människor som bor en bit bort från motorvägar och stadskärnor känner sig övergivna, osedda av myndigheter och beslutsfattare. Att inte längre räknas. När hålen i asfalten blir alltfler och vardagspendlingen äter betydligt fler timmar än utlovat, då blir utvecklingskraften svagare och frustationen större. För att stärka landsbygderna räcker det inte att prata väl om livet utanför staden. Det måste tas ansvar för hur vi färdas och hur vi transporterar resurser mellan varandra och till andra. Det inbegriper även sådant som elöverföring och elproduktion. 

Det olje- och bensindrivna samhället är på väg att bli något annat, något mer hållbart. 

 

Dåliga vägar är usel landsbygdspolitik. Dåliga järnvägar är usel landsbygdspolitik. Dålig digital infrastruktur är usel landsbygdspolitik. Sådana problem slår hårt även mot framtiden i våra städer, på det ena eller andra sättet. En välrustad infrastruktur är ett absolut krav för vårt samhällsskydd och vår försvarsförmåga. 

Därför är det välkommet att den nya Centerledningen nu laddar om med Sverigelyftet som del av ett nytt landsbygdspolitiskt program. Centerstämman ska de kommande dagarna tröska igenom förslagen. Partiet behöver ge nya svar på framtidens bekymmer. Infrastrukturinvesteringar i hela landet är ideologisk näring för svenskar med centerhjärta. 2000-talets partiutveckling, under Maud Olofsson och Annie Lööf, knyts ihop med Muharrem Demiroks ledarskap.

undefined
Centerledningen med Muharrem Demirok och Daniel Bäckström vill kraftigt stärka den egna landsbygdspolitiken. Mycket avgörs på stämman i Örebro som börjar i dag.

Som en övergripande helhet vill C införa en infrastrukturberedning, i stil med riksdagens försvarsberedning. Den ska kontinuerligt arbeta med samhällsutveckling och behovsbedömningar, där alla partier kan bidra.  

Centerledningen kräver en nolltolerans mot sänkta hastighetsgränser, vilket tyvärr har blivit ett sätt att begränsa investeringar i bibehållen vägstandard. I stället vill partiet se krav på lägsta-standard, något som tvingar fram åtgärder. 

 

Infrastruktur – transporter och kommunikation – det är handfast politik i vardagen. Men det är ett mycket kostnadskrävande område och dras med långa tidsperspektiv. Med rejäla och tåliga kommunikationer stärks våra landsbygder för alla som bor och verkar där. Det handlar lika mycket om den pendlande undersköterskan, den distansjobbande konsulten, som timmerbilsföraren och bonden, pensionären och skolbarnet. 

Alla ska ta sig fram.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa