Väljarna blir inte mer liberala utan hopp

Det som var Alliansen, det var. Nu behöver de partier som anser sig ha liberala grundvärderingar bygga en ny berättelse för vad som väntar.
Det som var Alliansen, det var. Nu behöver de partier som anser sig ha liberala grundvärderingar bygga en ny berättelse för vad som väntar.

En bred liberal berättelse om Sverige måste bära på hopp och framtidstro, även i en svår tid.

Ledare 18 november 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Hur blir Nyköping en bättre plats för fler? Hur blir Gnesta det?

I början av veckan presenterade Novus en färsk opinionsmätning som visade att det svenska folket anser att Socialdemokraterna har den mest framstående politiken inom de flesta områden. Enligt samma mätning äger de fyra partierna tidigare kända som Alliansen inte en enda av de väljarnas tio viktigaste frågor. Socialdemokraterna har störst förtroende också i frågan lag och ordning, trots att regeringen, ledd av Moderaterna, har satt sitt främsta fokus på detta område.

Miljöpartiet har störst förtroende i miljöfrågorna hos väljarna, Sverigedemokraterna inom migration och integration. Först när väljarna tar ställning till försvarsfrågan får Moderaterna störst förtroende, men försvar rankas av väljarna först som det tolfte mest viktiga ämnet. Den svenska borgerligheten - liberalismen, höger, alliansen eller de borgerliga – står tomhänt. Det är en värderingskris.

 

Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under större delen av de senaste hundra åren. Partiet har byggt en effektiv berättelse om det socialdemokratiska Sverige som sitter i. Trots svängningar i åsikter och väljarstöd kan retoriken kännas igen över tid, liksom den historieberättelse som knyter an till det socialdemokratiska arvet. Vid sidan om detta har Sverigedemokraterna lyckats vinna gehör för sin kärnfråga, invandringen. Den utgör grunden för SD-berättelsen om det sårbara Sverige – och tillräckligt många på tror i dag på den.

Att som politiker och politisk kraft inte kunna visa vilket Sverige man strävar efter, framstår som bristfälligt gentemot väljarna. För femton år sedan drev liberalismens värden på Alliansen. En tydlig arbetslinje och styrkan i individuella friheter var grunden för ett omfattande reformarbete. Det kan vara lockande för en liberal att drömma sig tillbaka, men det är svaren om det som väntar som måste fram. Berättelsen alliansen hade lyser i dag med sin frånvaro. Men visst finns den optimistiska liberalismen kvar någonstans?

 

I dag har vi en moderatledd regering som kämpar med att sänka skatter och stoppa våldsdåd, samtidigt som man mest pekar med fingret bakåt i tiden. Om det som har varit.

Mot slutet av sommaren drabbades Nyköping, liksom ett antal andra svenska städer, av grova våldshandlingar. Med explosioner och våldsbrott i närområdet söker människor svar som den sakta krympande borgerligheten inte har klarat av att formulera. Trots att tre borgerliga partier utgör regeringen, även om de utlämnade till SD:s ja eller nej i den politik som förs. Samtidigt som Centerpartiet för att nå ut med sitt budskap och inte buntas ihop med den rödgröna vänster oppositionen. 
 

Den som bygger förtroende på liberal grund måste skapa hopp. Vad driver utveckling och släpper fram kreativitet? Hur får fler människor bättre möjlighet att nå sina livsmål? Vissa av oss drömmer om Alliansens återkomst, men det lär dröja. De partier som ser sig som liberala behöver bygga upp en ny berättelse om framtidens Sverige. Varje parti för sig – till att börja med.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa