Välkomna solcellsparken i Råby

Det finns sätt att underlätta konflikter mellan personer och intressen i frågan om solenergiparker, skriver Nora Karlsson.
Det finns sätt att underlätta konflikter mellan personer och intressen i frågan om solenergiparker, skriver Nora Karlsson.

Nu är det tid för att röja hinder för den gröna omställningen, inte obstruera den ännu mer.

Ledare 2 augusti 2023 05:04
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Så som på många andra platser i landet har den föreslagna solcellsparken i Råby väckt starka reaktioner, inte minst från närboende. Visst kan man delvis förstå dem. Parken är tänkt att bli den största i Sverige och dess byggnation kommer att ruinera utsikten som är anledningen till att många valt att bosätta sig där. Trots det måste argumentationen kring “inte på min bakgård” vändas om vi någonsin ska kunna ställa om samhället. 

 

Om Sverige och världen ska klara av en grön omställning där vi elektrifierar samhället kommer vi behöva en fossilfri energimix med både planerbar energi och förnyelsebar såsom solenergin. Idag är solkraften det billigaste energislaget och således även det energislag som snabbast kan byggas ut. Nästan alla människor i Sverige är positiva till den omställningen. I alla fall tills dess att det sker framför näsan på dem. Den gröna omställningen får jättegärna ske, men helst någon annanstans. 

 

Sverige är idag efter i utvecklingen vad gäller etablering av storskaliga solcellsparker, trots att vi har relativt goda förutsättningar. Placeringen av anläggningen av solcellsparken i Råby beror på flera faktorer, bland annat möjligheten till nätanslutning. Att helt enkelt flytta den till någon annanstans långt borta kan därför bli svårt. Därtill ska den placeras på åkermark, vilket det ofta höjs röster för att bevara. Men det finns saker man kan göra för att underlätta konflikter mellan personer och intressen i frågan om solenergiparker. 

 

Dels skulle man kunna tänka sig att de närboende i Råby får en direkt ekonomiskt kompensation alternativt att de får ansluta till solcellsparken till fördelaktiga priser och därav få billigare el. Då skulle etableringen kunna gynna de närboende, och kanske är det då fler hushåll som välkomnar en etablering i närheten av där dem bor. Dels finns det typer av solceller som kan kombineras med viss typ av odling och betande djur. Det finns alltså sätt att kombinera en viss typ av lantbruk med energiproduktion. Man ska även komma ihåg att etableringen av solcellerna är en reversibel åtgärd som kan plockas ner utan att förstöra jordbruksmarken. 

 

Nu måste vi röja hinder både för företag och privatpersoner att delta i den gröna omställningen, inte obstruera den ännu mer. Solcellsparken i Råby kan komma att bli en viktig komponent i en grön energimix. Var därför stolt över att Södermanland kommer vara en av Sverige största producenter av solenergi och därav också vara en väsentlig del av den gröna omställningen. Det är inte ett dåligt skrytkort. 
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa