Var är politiken som ger storstädernas unga hopp?

Supersötat valfläsk, marinerat i "västerländska värderingar", mättar inte de unga som desperat jagar någonstans att bo.

Ledare 21 juni 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är valtider. För varje vecka som går märks det att stämningen på diverse partikanslier runt om i Sverige trissas upp. Ett tydligt tecken är det valfläsk som samtliga partier, från höger till vänster, presenterar som reformförslag med förhoppning om att vinna enkla röster.

Politik bedrivs för att råda bot på nuvarande problem och utmaningar i samhället – och att förhindra utmaningar i framtiden. I stället för att presentera symbolpolitiska budskap borde Sveriges partier lägga störst krut på att presentera, och därefter få igenom, mer genomarbetade reformer.

 

Statistiska centralbyrån gör kontinuerligt befolkningsprognoser för Sverige. Däri framgår hur och var det kommer ske eventuell befolkningstillväxt. Av denna statistik går det att se två saker: antalet barn och unga kommer öka i storstäder och minska i småstäder och landsbygdskommuner. 

Med kännedom om att befolkningstillväxten med barn och unga i storstäder kommer att öka bör även politik som förbereder samhället på detta att lyftas fram. Sverige är i ett stort behov av reformer inom skola, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Det är tre områden som påverkar unga varje dag. Inte minst i storstäderna. 


Skolmarknaden, som framför allt finns i Sveriges storstäder, är i dag tydligt segregerad. Det beror till viss del på dagens bristfälliga skolsystem, med enbart köer som urvalsgrund till fristående skolor och ett skevt resurstilldelningssystem. Men det är också en följd av bostadssegregationen i många städer. 

Förutom detta finns det även andra problem med dagens bostadsmarknad. Köerna till hyresrätter är för långa. Det byggs för lite och i princip är det ruggigt dyrt att ha någonstans att bo i samtliga storstäder.

 

Utöver detta är ungdomsarbetslösheten väldigt hög i vårt land. 169 700 människor i åldern 15-24 var arbetslösa i april i år. Samtidigt har stora delar av arbetsmarknaden brist på personal med rätt kompetens. 

Det här är dagens och morgondagens problem som samtliga partier borde fokusera på. 

 

De senaste åtta åren har Socialdemokraterna styrt i Sverige, men i september kan det ske ett skifte. Oavsett vilket eller vilka partier som sitter i regeringsställning efter den 12 september är det viktigt att ordentliga reformer på skol-, bostads- och arbetsmarknadsområdet kommer upp på bordet. Speciellt med tanke på att andelen unga i storstäder växer. 

Inte minst är detta något som Centerpartiet och Liberalerna bör sträva efter. Dagens politiska läge och debatt handlar mer om hur partier ställer sig till andra partier och simpla symbol- och plakatpolitiska målsättningar. 

I stället för att pumpa ut symbolpolitik, till exempel att införa sockerskatt på läskedrycker eller kräva att skollagen ska genomsyras av västerländska värderingar, behöver ansvarskännande partier visa upp en ordentlig reformagenda. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa