Vård för pengarna lär bli tungan på vågen igen

Tomas Borin är Vård för pengarnas nya förstanamn. Gör den nya partiledningen gör samma bedömning ifråga om samarbeten som den föregående?
Tomas Borin är Vård för pengarnas nya förstanamn. Gör den nya partiledningen gör samma bedömning ifråga om samarbeten som den föregående?

Det är inte givet att det nya styret i Region Sörmland blir som det gamla, trots att detta ser ut att få fortsatt majoritet.

Ledare 15 september 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Är det verkligen så att ett styre som till synes väljs om, ändå kan falla? Absolut, koalitioner byggs på valresultat – utifrån de möjliga kombinationer som finns sett till mandaten. Trots att Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet har fungerat relativt väl ihop och ser ut att samla 40 av de 79 mandaten, är ett fortsatt styre inte självklart. 

Vård för pengarna har gått till val med en ny topptrio. Två av partiets representanter i regionstyrelsen – Jonas Lindeberg och Louise Wiklund – återfinns längre ned på listorna. Lindeberg har ju varit VfP:s främsta ansikte utåt i två mandatperioder och har valt att backa undan. Andra träder in. Notera dock att Wiklund på tolfte plats ser ut att bli ersättare i regionfullmäktige. 

Partiets nya topptrio är regionfullmäktiges nuvarande ordförande, Tomas Borin, samt Anneli Kastås och Lennart Svensson. De två sistnämnda stod lite längre ned på listorna i valet 2018. Ett nytt ledarskap ger alltid utrymme för nya vägval. Om man så behagar. Runt om i landet har det varit halvtrögt för de regionala och lokala sjukvårdspartierna. Även VfP har förlorat väljarstöd och minskar preliminärt med fem mandat. Partiet är inte längre regionens näst största, utan dess fjärde. Moderaterna och Sverigedemokraterna blir större. 

Men de tio mandaten för VfP är en pusselbit som de flesta andra partier som söker makten behöver. Det finns inget stöd för ett rödgrönt styre, alltså S+Vänsterpartiet. Och bara tre av de tidigare Allianspartierna är nu kvar i regionfullmäktige. 

S har styrt regionen tillsammans med VfP och C sedan 2018. Efter valet 2022 har dessa tre tillräckligt med mandat för att forma en majoritet. Om de så vill. Det har inte gnisslat så mycket internt mellan de tre partierna under mandatperioden som gått, och en fortsättning är fullt möjlig. 

Centerpartiet är nu minsta parti i fullmäktige. Samtidigt har C styrt ihop med S i två raka mandatperioder. Centerpartisterna har en del att fundera på. 

Efter val sonderas alltid terräng i fler riktningar än en – om så är möjligt. Alla partier söker valmöjligheter. Ingen vill ställas inför faktum och ha ett givet underläge i förhandlingar om hur makten ska fördelas. 

Socialdemokraterna har flest mandat, 26, men av de gamla rödgröna finns bara V kvar, med fem mandat. Dessa två kan förstås lyckas övertyga Vård för pengarna, och då få ihop 41 mandat. En annan tanke är att S, Vfp och Kristdemokraterna slår sig ihop, med samma antal mandat i majoritet. 

S och M – om man nu vill slippa köpslå med Vård för pengarna, kan välja att styra gemensamt, med 41 mandat. Men den ”stora koalitionen” brukar sitta långt inne, det skulle på köpet göra Sverigedemokraterna till det största oppositionspartiet.

M, som går framåt med en ny ledning, har få andra vägar till ett majoritetsstyre. Ett handslag med SD ger bara 29 mandat men om Vård för pengarna kan övertygas att ingå blir det en stark minoritet på 39 mandat, men inte en majoritet. KD:s Joha Frondelius – nuvarande gruppledare – har före valet uteslutit ett samarbete med SD. Varken C eller V lära vara intresserade av sådant. 

Liberalerna förlorade sin plats i regionfullmäktige och Miljöpartiet, som åkte ur redan 2018, lyckades inte ta sig tillbaka i söndagens val.

Inget talar för att den kommande mandatperioden blir lättare än den föregående, sett till vad exempelvis sjukvården. De partier som samlar sig inom en majoritet kommer att få fullt upp från dag ett. Då måste man stå stadigt.

En rättelse har tillförts den här texten, C har samma antal mandat som efter förra valet, fyra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa