Varför godtar vi vissa typer av tjänstemannaaktivism?

År 2017 skickade Systembolagets VD ett öppet brev till alla riksdagsledamöter som var positiva till gårdsförsäljning, där hon varnade för konsekvenserna av alkoholförsäljning utanför monopolets makt.
År 2017 skickade Systembolagets VD ett öppet brev till alla riksdagsledamöter som var positiva till gårdsförsäljning, där hon varnade för konsekvenserna av alkoholförsäljning utanför monopolets makt.

Systembolagets informationskampanjer spiller ofta över i ren och skär opinionsbildning.

Ledare 27 juli 2023 05:05
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

År 2019 inledde Systembolaget stämningen mot det danska företaget Winefinder. Systembolaget menade att dess verksamhet inte var förenligt med svensk alkohollagstiftning. Tidigare i juli meddelade dock Högsta Domstolen att man dömer till Winefinders fördel. Domen, som kostade skattebetalarna närmare 14 miljoner kronor i rättegångskostnader, innebär att systembolaget nu inte har monopol på näthandel av alkohol i Sverige.

 

Reaktionerna var många. Flera glada röster hördes för denna mindre liberalisering av den svenska dogmatiska alkoholpolitiken. Lika snabbt uppstod en bred motreaktion. I en kommentar till SvD meddelade socialminister Jakob Forssmed att Systembolaget fortsatt ska värnas och att man är beredda att vidta åtgärder i syfte att motverka domens konsekvenser. Han fick snabbt medhåll av Systembolagets chefsjurist, Anna Domander, som sa att hon välkomnade att politiker lyft frågan om en lagändring. 

 

Det är tydligt att det både från Systembolaget och ministerns sida fanns ett rätt svar i frågan om Winefinder domen. Eftersom HD inte kom fram till samma sak vill man nu överklaga domen till ytterligare en instans: politiken. Medan det inte är konstigt för en politiker att vilja förändra lagstiftning är det anmärkningsvärt att en statlig institution så öppet uttrycker ideologiska synpunkter gällande lagarna som påverkar dem. 

 

Systembolagets reaktion bör ses mot bakgrund av uppdraget de har. Vid sidan av att ha ensamrätt på att sälja alkohol har det statliga bolaget också som uppgift att informera om alkoholens risker. Det gör man bland annat genom att bedriva forskning och engagera sig i förebyggande åtgärder. Men i vissa fall spiller det över i ren och skär opinionsbildning. Det tydligaste exemplet är dotterbolaget IQ som genomför kampanjer och mediautspel i syfte att utmana alkoholnormen. Detta ofta på ett sätt som politiskt rättfärdigar existensen av ett alkoholmonopol och en restriktiv alkoholpolitik. Ett annat exempel på dess opinionsbildning är hur Systembolaget hanterat frågan om gårdsförsäljning. År 2017 skickade företagets VD ett öppet brev till alla riksdagsledamöter som var positiva till reformen, där hon varnade för konsekvenserna av alkoholförsäljning utanför monopolets makt. 

 

Att systembolaget stämmer näringsidkare, opinionsbildar och bedriver lobbying är närmast odemokratiskt. Det innebär att skattepengar används till att angripa motståndare, genom att påverka makthavare och allmänheten. Hade det gällt ett annat politiskt område hade det snabbt avfärdats som tjänstemannaaktivism, men i alkoholpolitiken är det gammal skåpmat. Det borde istället vara upp till oss medborgare och våra politiska representanter själva att avgöra Systembolagets ställning, vara eller icke-vara. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa