Värna ett värdigt sätt att hantera döden

Vårt sätt att hantera döden i en svår tid kräver särskild omsorg. Det är rätt att regeringen backar inför Svenska kyrkans invändningar mot gränsen på max åtta personers närvaro vid en begravning.

Ledare 21 november 2020 05:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Pandemin skördar liv. Det är en tid där vårt sjukvårdssystem sätts under stenhård press, där stora samhälleliga resurser läggs på att rädda liv, där så är möjligt. Tyvärr klarar inte alla den kampen. Ju fler som smittas desto större är risken att fler dör.

Vi närmar oss 6 500 döda i Sverige som en följd av covid-19. I världen är motsvarande siffra snart uppe i 1,5 miljon. Spridningen av smittan har tagit ny fart under hösten i vår del av världen. Riskerna är på allvar, arbetet för att motverka dessa behöver gå före i de allra flesta situationer. 

Näringslivet och jobben påverkas, i vissa fall mycket hårt. Vårt sociala liv, våra nöjen, våra traditioner och våra umgängen får stå tillbaka. Så mycket av det ”normala” livet är inte längre vår vardag. 

Begreppet underliggande sjukdom har blivit något som alla nickar allvarligt bekräftande inför. Det som gör livet skörare när covid-19 slår till. Ingen har missat riskerna med att inte kunna hålla smittan utanför våra äldreboenden. Alla förstår att överfulla sjukhus tvingar fram hårda och svåra prioriteringsbeslut för sjukvårdens del. 

Den hårda begränsningen av offentliga sammankomster, max åtta personer, är inte svår att förstå.

 

Även ett arrangemang som en begravning innebär smittrisker, där det blir trångt eller att människor som inte annars träffas kommer för nära varandra. Samtidigt är en begravning, avskedet yill en nära anhörig eller nära vän, en så viktig del i hur vi hanterar döden, människor som lämnar oss. Detta bör inte lämna efter sig en känsla av att inte ha fått till ett värdigt avsked – eller på återseende, beroende på tro. 

Kyrkoherden i Nyköpings församling, Ylva Evensen sätter fingret på detta i fredagens SN:

”En ritual för avsked är avgörande för att vi ska kunna leva vidare. Ritualen hjälper oss genom sorgen och det måste vi värna. Att undanhålla människor att ta avsked från de man älskat kan bli kontraproduktivt sett till hela folkhälsoperspektivet.”

 

Begränsningen av åtta personer, är som framgår av SN-artikeln, egentligen en faktisk begränsning till sex anhöriga vid en begravning inom Svenska kyrkan. Vilka syskon, barnbarn eller nära vänner får inte vara med? Eller hänvisas till digitalt avsked? 

Den här diskussionen fanns även i våras. Begränsningarna av offentliga sammankomster var inte lika hårda, men då var det reserestriktioner som gjorde att anhöriga inte kunde ta sig till ceremonin. De särskilda restriktionerna för personer över 70 år påverkade också påtagligt.

 

Regeringen säger sig nu villig att införa ett undantag till åttapersonersbegränsningen för just begravningar. Ett tak på 20 personer som kyrkan föreslår, löser inte allt. Men det kan ge en liten flexibilitet inför något av det svåraste vi har att hantera i denna kris, det sista avskedet.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Drottning Silvia i Trosa – närvarande när konstnären Signe von der Esch begravdes

Drottning Silvia i Trosa – närvarande när konstnären Signe von der Esch begravdes

Insändare: Ordet miljövänligt missbrukas

Ordet miljövänligt missbrukas

Sara, 30, bytte högskolan mot kyrkogården – "Ställde om i livet"

Sara, 30, bytte högskolan mot kyrkogården – "Ställde om i livet"