Väst har inte råd med vaccinnationalism

Överskottet på vaccindoser i väst tål kan göra större global nytta för fler.

Ledare 6 september 2021 21:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

När västvärlden återigen börjar se en ljusning i coronatunneln har resten av omvärlden knappt kommit i gång med sin vaccinering. Lapptäcket av skiftande vaccineringsgrad riskerar att sätta käppar i hjulen för världens sociala och ekonomiska pandemiåterhämtning.

Så mycket som 1,2 miljarder vaccindoser mot Covid-19 förväntas bli över inom EU, USA, Storbritannien, Japan och Kanada (Omni, 5/9). Enbart i år. Länderna skulle själva kunna vaccinera omkring 80 procent av sina befolkningar över 12 år och ändå ha över en miljard doser över. Det är ett positivt överskott som onekligen inte bör gå till spillo.

 

Västvärldens vaccinöverskott har rört upp känslor bland hjälporganisationer och biståndsaktörer. FN:s särskilda sändebud för global utbildning, Gordon Brown uttalade sig i skarpa ordalag. Brown riktade skarp kritik mot västvärldens länder som enligt honom agerar ”moraliskt förkastligt” genom att lagerhålla vaccindoser, istället för att donera vidare doserna till världens fattiga.

Hittills har drygt 5,4 miljarder vaccindoser administrerats globalt, varav merparten av de rika länderna lyckats massvaccinera större delarna av sin befolkning. För Sveriges del har över 70 procent av befolkningen vaccinerats med två doser. Samtidigt ser vi exempelvis att endast 70 miljoner av 1,2 miljarder afrikaner har vaccinerats. 

 

Den globalt ojämlika vaccineringsgraden är ett rejält underbetyg för de rika länder som sitter på nycklarna till vaccinlagren, inte minst då en överdriven lagerhushållning gynnar inget annat än viruset självt. Politiska, geografiska och ekonomiska gränser är utan betydelse för ett virus som sprids och muterar obehindrat över dessa. Den nationella oron för det globala viruset kommer aldrig lösa sig med protektionism. Coronamutationerna kommer tyvärr enbart att bli fler och fler om inte västvärlden noterar prefixet i begreppet pandemi. 

Restriktioner, nedstängningar och höga dödstal är att vänta för de länder som ännu inte fått tillgång till tillräckligt många vaccindoser. Ekonomisk återhämtning går det inte ens att tala om för de länder som fortfarande för en dödlig kamp mot coronaviruset. 

 

Samtidigt som de fattigare länderna går på knäna har västvärlden börjat öppnat upp och förväntar sig nu en ekonomisk ”boom”. Den ekonomiska tillväxten riskerar dock att hämmas, eller för den delen utebli, om inte globala produktions- och leveranskedjor fungerar som de ska. Ikea larmade nyligen att de har problem att fylla ungefär 1000 produktserier på grund av produktions- och leveransproblem (BBC, 5/9). Liknande larm har hörts från apoteks- och livsmedelssektorn. Restriktioner och nedstängningar har stängt fabriker och skapat omfattande leveransproblem för den internationella handeln. 

Produktionsstörningarna kommer endast att fortsätta tills pandemin är över på riktigt. Bara för att världens rikaste fått vaccin så det räcker betyder det inte att allt kan gå tillbaka till det normala. Den ekonomiska återhämtningen är avhängig att resten av världen också tagit sig ut ur den tuffa pandemin. 

 

Hälsa och ekonomi går som alltid hand i hand. Det är precis därför som västvärldens politiker bör donera de 1,2 miljarder vaccindoserna till resten av världen. Det finns inget att förlora på att visa global vaccinsolidaritet. Det är en så kallad win-win-situation för hela världen.


Ämnen du kan följa