Vi är i början av slutet på den fossila eran

Från att ha varit en så dominerande kraft i samhällsekonomin är de fossila energikällorna nu på väg att försvinna för alltid.
Från att ha varit en så dominerande kraft i samhällsekonomin är de fossila energikällorna nu på väg att försvinna för alltid.

Hade någon sagt vid millennieskiftet att vi under vår livstid skulle uppleva början på slutet på den fossila eran så hade nog få trott på det. Men det är dit vi nu är på väg.

Ledare 1 oktober 2020 05:37
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Någon gång i mitten av 1800-talet började människan på allvar plocka upp fossil energi i form av kol och olja ur marken. De bildas när organiskt material lagras i jorden under miljontals år och omvandlas till effektiv energi. När mänskligheten började hämta tillbaka denna energi till ytan och eldade upp den, då släppte vi lös den koldioxid som sedan lett till en uppvärmning av klimatet och orsakat oss stora problem. Fossil energi finns i dag överallt i det moderna samhället – som råvara till plast, för uppvärmning, i industrier och som bränsle till olika transporter. 

 

Att fossil olja som material skulle försvinna under vår livstid var det därför nog få som trodde för 20 år sedan. Snarare pratade man då om begreppet ”peak oil”, där man var genuint rädd för att oljan i världen skulle ta slut och att detta skulle leda till någon form av samhällskollaps. 

Ibland går inte utvecklingen och kurvorna åt det håll man förväntat sig. Världen ser nu ut att stå inför ett enormt omfattande skifte, nämligen att den fossila eran lämnas bakom oss. På den här ledarsidan har vi redan berört det faktum att företaget Preem räddade regeringen undan en potentiell kris, genom att själva dra tillbaka ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. En fråga Miljöpartiet annars hotat att lämna regeringssamarbetet över. 

Preem säger sig inte längre få ihop den ekonomiska kalkylen i att producera mer fossila bränslen. Företaget är inte ensamt om den analysen. Ett av världens största oljeföretag, BP, gick i mitten av september ut med en marknadsanalys där bolaget uppskattar att efterfrågan på ny olja har nått sin topp och bara kommer sjunka från och med nu. Det finska bränslebolaget Neste har redan övergett fossil olja och satsar sedan några decennier tillbaka på förnybart. Men kvar viss fossil verksamhet fanns kvar, vilket de nu meddelar att kommer avvecklas snabbare än vad företaget först trodde. Oljebolaget Shell har meddelat att de också börjar avveckla sin fossila verksamhet – och därför gör sig av med runt 9000 jobb.

 

Det här är historiskt. Från att ha varit en så dominerande kraft i samhällsekonomin är de fossila energikällorna nu på väg att försvinna för alltid, och det kan komma att ske under vår livstid.

Frågan nu är vad som kommer härnäst. För att ersätta alla oljans användningsområden kommer det behövas en rad olika lösningar. Biobränslen, elektricitet, och vätgas är några av de just nu hetaste kandidaterna till att växa kraftigt. Alla har sina för- och nackdelar och samtliga kommer att behövas. Däremot är det inte säkert att vi agerat i tid för att bromsa klimatförändringarnas förödande effekter. Vi kommer med all sannolikhet att behöva jobba vidare på exempelvis carbon-capture teknik, där koldioxid sugs ur luften och lagras i marken.   

 

Genom detta banbrytande strukturskifte bör politiken gå försiktigt fram. Alltid när det sker en stor förändring finns det en risk att politiken, utan att ha alla fakta på bordet ännu, springer för fort in i att ge stöd, riktade bidrag eller särskilda straffavgifter till olika tekniker, innan vi ens vet vilken av dessa som fungerar bäst. Det pågående paradigmskiftet visar att marknaden, tillsammans med den tekniska utvecklingen, är bra på att själv räkna på framtidens risker och möjligheter. Politiken bör agera försiktigt, lätt avvaktande, för att inte snedvrida konkurrensen. Den fossila eran kommer nämligen snart att vara över, oavsett vad våra politiker gör.

Ämnen du kan följa