Vi bär på en lång, lång rad av pennor

Södermanlands Nyheter är en nyttig del av rejäl frukost sedan 130 år. Ett visst tuggmotstånd ingår.
Södermanlands Nyheter är en nyttig del av rejäl frukost sedan 130 år. Ett visst tuggmotstånd ingår.

Lokaltidningen är inte älskad av alla, men respekterad av så många. Därför fyller vi i dag 130 år.

Ledare 30 november 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

130 år är betydligt mer än en mansålder. Under denna tid har Södermanlands Nyheter varit en stark budbärare i vår del av Sörmland. Den är en källa till nyheter, information och diskussion. Detta är också syftet med en dagstidning, eller som vi numera kan kalla det en dygnet-runt-tidning. Även om tekniken, formen och sättet att berätta om vår tid har förändrats många gånger under årtiondena, har detta syfte alltid kännetecknat vår verksamhet och identitet. 

Vi präglas och formas av det samhälle vi skildrar, beskriver och påverkar.

 

En stark budbärare gör skillnad på nyheter och åsikter. Tidningens politiska färg har skiftat något under dessa 130 år, men ledarsidan har haft en någorlunda liberal grund för sin tid. De senaste 50 åren har ledarsidan delat Centerpartiets värderingar. Vi kommenterar och analyserar utifrån en idé om hur ett bra samhälle formas, ett samhälle med friheter, gemenskaper, möjligheter, tryggheter och nyttigheter. Inte von Oben, utan från bygden. Ibland delar vi slutsatser med andra ideologiska sfärer, ibland inte. Analyser och förslag på lösningar och reformer är aldrig huggna i sten, även om de grundläggande utgångspunkterna är likartade. Sådan är politiken, sådan är demokratin.

 

Våra demokratiska rättigheter och intressen är den berggrund som hela SN värnar och försvarar. Kunskap är en färskvara. Därför finns en lokaltidning, oavsett om innehållet är skrivet, filmat eller talat. Vi är en central del av den breda folkbildningen i östra Sörmland, på kommersiell grund. Våra betalande kunder – i Gnesta, Nyköping, Trosa och Oxelösund – ger oss kraft att berätta även sådant som tar emot att höra eller läsa. Inte minst i svåra tider är detta värdefullt.

En budbärare har inte alltid rätt, ibland vet vi inte allt, men en klok budbärare erkänner också fel. Det är ett av våra kärnvärden som samhällsaktör. Att rätta sakfel är viktigt för att trovärdigt kunna berätta om det vi vet. 

Tack för att du läser detta och mycket mer! 

 

Södermanlands Nyheter, där undertecknad som politisk redaktör har varit en av dess utåtriktade röster i snart 23 år, har en på många sätt stolt historia. En lång rad av gedigna journalister och andra kunniga yrkesmänniskor, män och kvinnor, har satt sin prägel på det vi är – via redaktion, annons, ekonomi, kundtjänst, tryck och distribution. 

Det har format och fortsätter forma en lokal identitet som är svår att kopiera för andra. 

Våra 130 år ingår i allt det vi möter läsarna med, men det är bara nuet och det som kommer härnäst som gör oss relevanta, dag för dag, år för år och penna efter penna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa