Vi har alla ansvar för rikets säkerhet

Ord och inga visor – så kan Säkerhetspolisens årsbok för 2020 beskrivas.

Cyberhoten ökar från olika håll. Vår så kallade ”cyberhygien” – på jobbet och hemma – är inte alltid så hög som den borde vara, med tanke på de känsliga uppgifter som vi har tillgång till.

Cyberhoten ökar från olika håll. Vår så kallade ”cyberhygien” – på jobbet och hemma – är inte alltid så hög som den borde vara, med tanke på de känsliga uppgifter som vi har tillgång till.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Ledare2021-03-20 05:29
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Vi lever i en osäker tid. Det beror inte enbart på den pågående coronapandemin, utan också på det oroliga omvärldsläget som utvecklats under det senaste årtiondet. Hela 2020-talet är och kommer fortsatt vara turbulent enligt Säpos prognos: ”Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och Säkerhetspolisen bedömer att de kommer att fortsätta öka de närmaste åren.”

Det är en mörk och oroväckande omvärldsanalys som målas upp av Säpo. För ett litet land som Sverige kommer de kommande åren bli en utmaning, särskilt då vi knappast är fredade från den samtida utvecklingen. Dels har hoten ökat från främmande makt, dels har extremistmiljöerna växt. 

Den globala och nationella hotbilden är mångfacetterad och svårmanövrerad. Ryssland, Kina och Iran pekas ut som de största underrättelsehoten mot Sverige. Främmande makts arbete i Sverige kan vara alltifrån direkta hot och påtryckningar, till spionage och andra typer av fuffensverksamhet som angriper Sveriges demokratiska, politiska och territoriella oberoende. 

Förutom den skarpa hotbilden är det måhända inte påverkansförsöken som är mest skrämmande i rapporten. Missförstå mig rätt, hoten från extremister och främmande makt måste tas på allvar. Det är dock inte en jättestor nyhet att auktoritära stater vill knuffa Sverige i en annan riktning. Det som däremot borde skrämma oss är de av Säpo understrukna sårbarheterna i vårt eget säkerhetsskydd. 

Digitaliseringen går fort och förändras snabbt samtidigt som cyberhoten ökar från olika håll. Vår så kallade ”cyberhygien” – på jobbet och hemma – är inte alltid så hög som den borde vara, med tanke på de känsliga uppgifter som vi har tillgång till. 

Privata och offentliga verksamheter har ansvar för en stor mängd känsliga och till och med säkerhetsskyddskvalificerade uppgifter. Det är inte alltid som företag och kommunal verksamhet förstår vidden av vad för uppgifter de har i sina dokumentskåp och hårddiskar. 

Säkerhetsmedvetandet måste höjas hos alla, men för att göra det krävs också en allmän förståelse varför information och resurser är skyddsvärda. Var inte en sårbarhet i svensk säkerhet. Det är lätt att tro att ingen annan skulle vilja sno den information du har tillgång till. Som enskilda ser vi inte alltid hela hotbilden från var vi står, men det utesluter inte att den tillgång vi sitter på kan vara den sista pusselbiten i ett större spel. Det gäller både offentlig och privat verksamhet – i riksdagen såväl som i Nyköpings stadshus. 

Vi är alla ansvariga för vår gemensamma säkerhet – i dag och i morgon.