Viktigt klimatlöfte från pådrivande bransch

Det finns stora och små löften, det senaste från drivmedelsbranschen är ett av modellen större.

Ledare 3 december 2019 05:28
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under paraplyet Fossilfritt Sverige har ett antal svenska branscher lämnat långtgående löften om sitt klimatarbete. Nio färdplaner mot en fossilfri framtid har redan lämnats till regeringen, däribland stålindustrin, åkerinäringen och flygbranschen. Målbilden är gemensam: fossilfritt och/eller klimatneutralt inom en överblickbar framtid. 

I en debattartikel i Dagens industri (1/12) kommer nästa starka signal. Nio företrädare för den svenska drivmedelsbranschen levererar ett gemensamt löfte om att nå en klimatneutral verksamhet, senast 2045. En central komponent är inhemska biodrivmedel. En växande produktion är ett måste för att drivmedelssektorn ska lyckas. Det är med växande, förnybara resurser från skogen, åkern och andra områden som bensin och diesel kan ersättas, i form av biodiesel, bioetanol och biogas. Bra är också att tydliga besked krävs från regering och riksdag om branschens roll i totalförsvaret, eftersom förändringsprocessen påverkar också detta.

Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kommer att utgöra en kritisk faktor för att uppnå utsläppsmålen. Potentialen är mycket stor, skriver branschföreträdarna. Drivmedelsbehovet på en del områden är svårare att ersätta än i andra. Det lär krävas såväl ny teknik som åtgärder som infångning av koldioxid för att närma sig målet.

Om drivmedelsbranschen är framgångsrik stärker det också radikalt möjligheterna för olje- och drivmedelsberoende branscher att fullfölja sina egna färdplaner. Resan är inte lätt, men möjlig.

Ämnen du kan följa