Demokratin i EU lider av svår syrebrist

Utvecklingen inom EU när det gäller demokrati går åt fel håll.

EU 16 juli 2022 05:00
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Mänskliga rättigheter, allmän och lika rösträtt samt fria val. Ansvarsutkrävande; att kunna välja ny ledningen i kommunen och att kunna välja ny regering i riket. Detta är en minimidefinition på ett samhälle som gör anspråk på att vara demokratiskt. Men formell demokrati kräver varken social rättvisa eller fria ord.

 

EU är Europas politiska och ekonomiska maktcentrum, men unionen är knappast en demokratisk förebild. Vi medborgare kan inte utkräva ansvar. Vi kan inte rösta fram en ledning. Parlamentet är ett senkommet tillägg i organisationen. EU:s föregångare bildades i västra Europa för fred genom ekonomiskt nära samarbete, inte för att skapa och stärka demokratin. De flesta av de 27 medlemsländerna är inga demokratiska föredömen. EU och en majoritet av dess medlemsländer bekänner sig dock till den liberala demokratin som princip

.

Nu har Sverige som nation sökt medlemskap i Nato, en organisation som saknar demokratiska ambitioner, men som vi ”hoppas” ska skydda den svenska demokratin. Nato har Danmark, en av världens starkaste demokratier, som medlem sida vid sida med diktaturen Turkiet. EU:s demokratiska spännvidd är något kortare. Polen och Ungern klassas inte längre som demokratier av internationella demokratiinstitut. Rumänien och Bulgarien är snubblande nära samma dystra verklighet. Som helhet sjunker den demokratiska kvaliteten bland medlemsländerna. Enligt The Economists demokratistudier är bara nio av EU:s medlemsländer fullvärdiga demokratier. 

 

Varför har EU inte lyckats att reformera och demokratisera sina medlemmar från de gamla kommuniststaterna i Central- och Östeuropa under de 18 till 15 år de tillhört unionen? Svaret är relativt enkelt. EU har koncentrerat sig på det ekonomiska samarbetet, inte på att samtidigt stärka de demokratiska institutionerna och ”folkbilda” statsledningarna och medborgarna i praktisk liberal demokrati. Korruptionen, det svåraste hindret för social rättvisa, har snarare förvärrats än mildrats över åren. Därmed har rättsstaten inte fått fotfäste. Utan rättsstat inget förtroende för statsförvaltning, domstolar och annan offentlig verksamhet.

 

Generellt är medborgarna i östra och centrala EU besvikna över det västliga EU:s bristande leverans av välfärd och praktisk demokrati: svikna löften och brustna förhoppningar. Därför lämnar de unga och välutbildade i tiotusental.

Lästips för hängmatten under sommaren i ämnet:

Ivan Krastev & Stephen Holmes: Ljuset som försvann

Sanimir Resic: En historia om Balkan – Jugoslaviens uppgång och fall

 

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa