Sverige bör erbjuda fler afghanska kvinnor en fristad

Sverige fortsätter utvisa kvinnor och barn till Afghanistan trots att talibanernas brutala förtryck fortskrider.

Nora Karlsson ledarskribent SN

Nora Karlsson ledarskribent SN

Foto:

Flyktingpolitik2022-07-15 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I fjol togs Afghanistan över av Talibanerna. I och med det våldsamma övertagandet förändrades säkerhetssituationen drastiskt i Afghanistan och därmed tog Migrationsverket beslut om att införa ett verkställighetsstopp och beslutsstopp för Afghanistan. Det innebar att man varken utvisade personer till landet eller fattade avslagsbeslut i afghanska asylärenden. Dessa stopp och säkerhetsventiler togs dock bort och återigen utvisas människor, inklusive kvinnor och barn, till Afghanistan trots att talibanernas brutala förtryck fortskrider. 

Situationen för tjejer och kvinnor i Afghanistan är förödande. Samtidigt som Sverige fortsatt tar emot kvotflyktingar från landet utvisas kvinnor till ett liv av förtryck och underlåtenhet. Det nya Afghanska samhället under den talibanska styrningen präglas av starka patriarkala strukturer. Tjejer får inte gå i skolan efter 12-års ålder, kvinnor får inte arbete eller ens lämna hemmet utan burka och antalet barnäktenskap har ökat dramatiskt. Landet kränker kvinnors rätt till religionsfrihet, yttrandefrihet, rörelsefrihet, rätten till sin kropp och ibland även rätten till liv. Migrationsverket anser dock inte att detta ska sätta stopp för utvisningarna. I deras utvisningsbesked har de bland annat refererat till kvinnornas manliga nätverk i landet och att det inte anses vara en mänsklig rättighet att få bära en viss typ av klädsel.

Situation för kvinnorna i Afghanistan är något som många av oss inte ens kan föreställa oss. Deras grundläggande fri-och rättigheter har tagits ifrån dem och när de har sökt asyl i världens mest feministiska land har de skickats tillbaka med hänvisning om att männen i deras närhet kan ta hand om dem. Det är en skam för den feministiska utrikespolitiken och utrikesminister Ann Linde. Sverige bör kunna erbjuda fler afghanska kvinnor en fristad.

Migrationsverket har uttalat att de inte vet det praktiska förutsättningarna för att personer ska kunna resa tillbaka till Afghanistan. Det i sig borde ge tydliga signaler om att läget i landet är allvarligt. Under den tiden de avvaktar säkerhetsutvecklingen finns det i dagsläget en möjlighet för migrationsverket att bevilja tillfälliga uppehållstilsstånd. Den möjligheten bör utnyttjas för fler. Mänskliga rättigheter ska gälla alla, även kvinnor som råkar ha vara födda i Afghanistan. 

Tallibanerna har raserat rättighetera för kvinnorna i Afghanistan
Tallibanerna har raserat rättighetera för kvinnorna i Afghanistan