Uppåt för småföretagen i Sörmland

De små- och medelstora företagen är motorn i den sörmländska ekonomin, men det kvarstår stora utmaningar och fler har tillkommit

Företagande 5 juli 2022 05:19
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Företagen skapar goda möjligheter till jobb och tillväxt, vilket gynnar hela samhället. Utan dem stannar Sverige. De sörmländska företagen står nu inför stora utmaningar, men det finns också ljusglimtar - i alla fall om man ska tro den årliga småföretagsbarometern som presenteras idag i ett seminarium i Almedalen. Rapporten, som är gjord av Företagarna i samverkan med Swedbank och Sparbankerna, visar på en komplex bild av småföretagens utmaningar och styrkor. 

 

Rapporten visar att konjunkturen bland småföretagen i Sörmland har vänt uppåt efter en treårsperiod av avmattning. Det följer den nationella trenden vars ökning i konjunkturindikator från fjolårets bottennivå är den största ökningen sedan den globala finanskrisen. Det är ett tydligt att pandemin och det oroliga omvärldsläge har haft en stor påverkan på småföretagen. Förhoppningsvis väntar nu en ljusare framtid där nästan 8 av 10 småföretag i regionen har goda möjligheter att växa. 

 

Småföretagsbarometern visar att efterfrågan på varor och tjänster från dessa företag ökar. Den visar också på att viljan att anställa har ökat efter pandemin och därmed en återgång till normala förhållanden efter permitteringar och nedskärningar. En stark bidragande faktor är att coronarestriktionerna har släppt och därmed har vårt konsumtionsbehov ökat. Men den goda utvecklingen har inte kommit alla till gagns på samma villkor. Det kvarstår stora skillnader inom länet och inom olika branscher. Den starkaste återhämtningen ser vi i Nyköping och Oxelösund.

 

Samtidigt kvarstår stora utmaningar och fler har tillkommit. Det oroliga omvärldsläget har hämmat återhämtningen genom störningar i leveranskedjor och en tilltagande brist på insatsvaror. Samtidigt kommer de stigande räntorna få effekter på vår konsumtion och investeringsvilja. Dessa är utmaningar som småföretagen kommer behöva ta höjd för. 

 

Politiken måste i detta läge ge rätt förutsättningar för att småföretagen ska kunna verka, skapa jobb och därmed bidra till en god tillväxt. Det kommer bli särskilt viktigt i den stundande övergång från pandemisamhället till det mer normala. För att göra det på bästa sätt bör man avstå från tillfälliga lösningar och helikopterpengar för att istället se till att skapa en bred och långsiktig ekonomisk politik som gynnar företagande och därmed hela landet.

 

Seminariet "Småföretagen står för 27 procent av Södermanlands skatteintäkter - hur mår länets småföretag?" hålls 15:30-16:30 på Södra Kyrkogatan 4 i Visby. Arrangör är Företagarna Stockholm-Mälardalen. Medverkar gör Thomas Byström, regionchef.
 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa