Debatten om friskolornas vara eller icke är fördummande

Ryck bort de friskolor som inte sköter sig, men låt de andra fortsatt få bedriva sin fungerande skola.

Friskola 20 juli 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Friskolornas vara eller icke vara har varit en het fråga länge. Socialdemokraterna går nu till val på att “ta tillbaka kontrollen” över välfärden och skolan. Vinster ska hårt begränsas eller förbjudas. Trots att de inte säger det uttryckligen innebär det i praktiken att man stänger ner många friskolor. Men att Socialdemokraterna och deras vänsterkompisar vill rycka undan mattan för de drygt 400 000 svenska elever som går i fristående skolor är helt galet. Låt oss istället komma åt den lilla gruppen oseriösa aktörer genom bättre inspektioner, och låta de fungerande friskolorna fortsatt blomstra. 


 

Att svensk skola ska hålla hög kvalitet är alla överens om. Men en skolas kvalitet är inte nödvändigtvis avhängig dess styrningsform. Tvärtom är många av friskolornas elever och dess föräldrar mer nöjda än de som går i kommunal skola. Men vi vet också att det finns ett gäng mer oseriösa aktörer inom skolan och dessa bör naturligtvis inte fortsatt kunna bedriva sin verksamhet om det inte uppfyller kvalitetskraven. Skolinspektionen är den förvaltningsmyndighet som sedan 2008 har haft ansvar för tillsyn av hela skolområdet. De genomför granskningar av skolor både via regelbunden tillsyn, kvalitetsgranskningar och tematiska granskningar. Deras arbete är viktigt men deras granskningar bör bli tuffare och fler kontroller av friskolorna bör genomföras. De friskolor som inte kan leverera högkvalitativ utbildning bör ges möjligheten att förbättra sig och om de inte lyckas bör de stängas ner. Skolor med olämpliga ägare ska avvecklas. 

 

Precis som när man odlar hemma och granskar sina plantor så rycker man inte upp hela plantan för att några enstaka blad blivit fula. Man plockar bor de bladen för att låta resten av plantan få fortsätta blomstra och utvecklas. Samma princip bör gälla för friskolorna; ryck bort de friskolor som inte sköter sig men låt de andra fortsatt få bedriva sin fungerande skola. Friskolereformen bör inte handla om egenvärdet av att ha många friskolor, utan om att konkurrens är bra för kvaliteten i skolan och att människor får mer möjlighet att påverka sitt eget liv och sin utbildning.

 

Det är viktigt att borgerliga partier vågar ta tag i problemen som finns i friskolorna för att inte låta Socialdemokraterna och vänstern göra skoldebatten till en fråga om friskolornas vara eller icke vara eller vinstens vara eller icke vara. Genom tuffare kontroller där man faktiskt stänger ner oseriösa aktörer kan skoldebatten breddas till att handla om de många andra och viktigare problemen som skolan står inför. Lärarnas ställning, ordningen i klassrummet och utbildningens innehåll är alla frågor som är viktigare än friskolornas existens. Om skoldebatten faktiskt börjar kretsa kring politik och reformer för skolan, istället för i vilken form de bedrivs, kan det mycket väl visa sig att Kejsaren är naken. 


 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa