Politiker som "utmanar lagen" kan dömas till fängelse

I många kommuner, inklusive Eskilstuna, har det växt fram en kultur som innebär att politiker medvetet vill bryta mot de lagar och regler som inte passar den egna politiken.

I många kommuner, inklusive Eskilstuna, har det växt fram en kultur som innebär att politiker medvetet vill bryta mot de lagar och regler som inte passar den egna politiken.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Krönika2023-12-10 08:02
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att medvetet bryta mot lagen har hittills varit tämligen riskfritt för kommunpolitiker. Men det kan komma att ändras. I skånska Staffanstorp har stora delar av kommunstyrelsen kallats till polisförhör. Politikerna är skäligen misstänkta för att ha begått grovt tjänstefel – ett brott som bara har fängelse i straffskalan. 

I regeringsformens första och andra paragraf finns två grundläggande utgångspunkter för landets folkvalda politiker att följa. Det är dels att ”den offentliga makten utövas under lagarna”, dels att ”den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Visst, även för politiker som gör sitt bästa att följa lagar och regler kan det bli fel ibland – i synnerhet om rättsläget är oklart. Men i flera kommuner inklusive Eskilstuna har det i stället växt fram en kultur som innebär att man medvetet bryter mot lagar och regler som inte passar den egna politiken. 

Det är något helt annat: ett uttalat förakt för vårt demokratiska system.

Hittills har det varit relativt riskfritt att bete sig på det här viset. Internt kan tjänstemännen påpeka att de gör fel. Externt kan media påpeka att man bryter mot lagen. I värsta fall kan det här leda till att tjänstemän säger upp sig, eftersom de inte medvetet vill bryta mot lagen eller att medias bevakning leder till att man tappar väljare. 

Det brukar sällan bekymra de politiker som medvetet ägnar sig åt kommunalt lagtrots. 

Men nu höjs insatsen för att ”utmana lagstiftningen”.

I mars 2022 fattade en majoritet av Staffanstorps kommunstyrelse ett beslut att – i strid med bosättningslagen -- omedelbart sätta stopp för mottagandet av kvotflyktingar. I maj samma år vägrade kommunen att ta emot en familj på fyra personer. 

Men beslutet gillades inte av åklagarmyndigheten som inlett en förundersökning. Stora delar av kommunstyrelsen är nu skäligen misstänkta för grovt tjänstefel (DS 4/12).

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, jublar över beskedet om förundersökningen. Till Dagens Samhälle (5/12) säger han bland annat: ”Det är otroligt välkommet att någon äntligen gör något”, och fortsätter: ”Det är bisarrt att förtroendevalda tycker att de kan säga att den ena eller andra lagen skiter vi i.”

Olle Lundin pekar också på fallets principiella vikt: ”Det här kommer att gå till Högsta domstolen, annars vore det konstigt”. Han tycker också att andra förtroendevalda i Sveriges kommuner borde dra lärdom: ”Det finns ofta en uppfattning bland dem att deras gärningar inte kan ha med brottsbalken att göra. Och det är fel!”

Så är det. 

För att stävja den kultur av uppenbart lagtrots som växt fram kan man bara hoppas att fler uppenbart olagliga kommunala beslut polisanmäls och att fler åklagare väljer att inleda förundersökningar. 

Även våra förtroendevalda i kommunerna måste följa gällande lagar och regler. Vill de fortsätta att utmana lagen får de också vara beredda att betala priset. Straffskalan för grovt tjänstefel börjar med sex månaders fängelse och slutar på sex år.


Emma Wange är politisk redaktör för oberoende liberala Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning.

Emma Wange, politisk redaktör för Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning.
Emma Wange, politisk redaktör för Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning.