Även kvinnor trycker ned kvinnor

Att sköta hushållsarbete är självklart hela familjens ansvar. Samtidigt måste kvinnor sluta att ställa så höga krav på sig själva och sina medsystrar när det kommer till hem, mat och utseende.
Att sköta hushållsarbete är självklart hela familjens ansvar. Samtidigt måste kvinnor sluta att ställa så höga krav på sig själva och sina medsystrar när det kommer till hem, mat och utseende.

Jämställdhetsforskningen pekar på att könsskillnader inte enbart beror på män. Könsskillnaderna upprätthålls också av kvinnor.

Krönika 25 augusti 2023 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Feministiska slagord om allt är patriarkatets fel må vara medryckande och utgör en enkel förklaringsmodell på vad som visat sig vara ett komplext problem. Forskning pekar på att bristen på jämställdhet ser annorlunda ut än vad man tidigare trott och vad många fortfarande tror. För ja, kvinnor är tyvärr också rätt duktiga på att upprätthålla könsskillnader.

I en artikel i Forskning & Framsteg utmanar forskaren Helen Eriksson den gängse bilden av hur könsskillnader upprätthålls. Till skillnad från många andra som enskilt tittar på maktförhållandet mellan män och kvinnor, pekar Eriksson på att det finns fler perspektiv som bidrar till ojämlikheten

Tyvärr står den allmänpolitiska debatten ofta och stampar i gammal forskning om patriarkala strukturer. Förmodligen för att det ger enkla politiska poänger. Forskningen har ända sedan slutet av åttiotalet pekat på att det inte är det binära maktförhållandet mellan könen som enbart kan förklara varför könen särbehandlas. Vi har att ompröva gamla sanningar i takt med att ny forskning presenteras. Annars är det omöjligt att komma framåt. 

Ett exempel är att om en kvinna städar mer än mannen i hushållet, så beror det på att mannen inte vill eller behöver städa – hans maktposition ger honom det privilegiet. Det stämmer inte riktigt. En amerikansk studie undersökte hur omgivningens krav kan bidra till könsskillnader i samband med hushållsarbete. Den beaktade särskilt vilka uppgifter kvinnor anser att de ska utföra för att uppfattas som “goda mödrar”. Studien fann att kvinnor i hög utsträckning känner sig pressade att till exempel laga mat – och dessutom har höga krav på matens kvalitet.
Både kvinnor och män tillfrågades också om de kunde tänka sig att sänka ambitionen vid måltider, för att minska hushållsarbetet. De flesta kvinnorna fann det olämpligt eftersom det var tvärtemot vad en “god mor” förväntas göra. Männen däremot hade inga problem med detta. 

Den överdrivna pressen att laga god och högkvalitativ mat fanns hos kvinnor själva. Omgivningens förväntningar om ett så kallat typiskt kvinnogöra upprätthålls i detta av kvinnor själva och kvinnor emellan. 

 

Könsskillnader är ett resultat av strukturer som både män och kvinnor bidrar till att hålla vid liv. Även kvinnor bidrar till det könsstereotypa om hur man förväntas vara i arbetslivet eller för den delen hur våra kroppar ska se ut. Allt är inte bara männens fel, det är allas. 

Vilka förväntningar ställer du på din syster, mor, bror och kollega? Hur delegerar du hushållsarbete i familjen? Vilka arbetsuppgifter lämnar du som chef till manliga respektive kvinnliga kollegor? 

Om vi ska krossa glastaken måste vi slå hål på myten att det enbart är män som kan behandla kvinnor som skit.

 

Linnea Hylén är ledarskribent.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa