Även Oppeby Gård ska ha en välsignad Jul

Blunda inte för tidens orättvisor. Ett exempel är stadsdelen Oppeby Gård i Nyköping.

Oppeby Gård är ingen ö i Nyköpings kommun, isolerad och hemlighetsfull: snarare en finurlig och hoppfull plats, men med förhinder.

Oppeby Gård är ingen ö i Nyköpings kommun, isolerad och hemlighetsfull: snarare en finurlig och hoppfull plats, men med förhinder.

Foto: Inger Ahlberg

Krönika2023-12-09 07:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oppeby Gård är Nyköpings socioekonomiskt svagaste kommundel. Eller för att uttrycka det på ren svenska: Den fattigaste.

I Nyköpings välfärdsindex ligger Oppeby Gård sist, ännu ett år, med 27 poäng. Örstig har 215 poäng. Kuggnäs 184. En övertydlig bild av den sociala och ekonomiska segregationen i kommunen.

Välfärdsindex baseras på åtta indikatorer:

  • Andel förvärvsarbetande
  • Disponibel inkomst per hushåll
  • Ekonomiskt bistånd
  • Andel högskoleutbildade
  • Andel öppet arbetslösa
  • Ohälsotal
  • Sjukpenningdagar
  • Valdeltagande i kommunvalet

De som driver politik med ryggen mot verkligheten missar det viktigaste i den dårskapens period vi lever och väljer att blunda för tidens orättvisor.

Oppeby Gård är ingen ö i Nyköpings kommun, isolerad och hemlighetsfull: snarare en finurlig och hoppfull plats, men med förhinder. På gångavstånd från gårdagen finns en historia av tillit och förväntningar på goda förändringar för de flesta, inte bara för några: ömsesidig respekt medborgare – makt.

Oppeby Gård har en nära geografi. Gårdarna har fyra huslängor som omsluter en innergård med en lekplats. Man känner varandra. Det ger trygghet för föräldrar med barn, och för de äldre. Gångavstånd till förskolan. 

Med jämna, men glesa, mellanrum kommer bussen. Fin cykelväg till kommunens centrum.

Oppeby Gård omsluts av grönområden och Nyköpingsån, som markerar en ytterkant. 

Runt hörnet en livlig handelsplats.

Oppeby Gård är ingen passiv del i Nyköpings kommun. Även om många önskar mer av kommunledningen håller boende ofta huvudet högt och en hel del söker sig till föreningslokalen och studiecirkeln ”Oppeby i EU”, inför det kommande EU-valet till våren.

Oppeby gård-borna är aktiva i kommunvalen. De vill naturligtvis påverka politiken för bättre förhållanden i stadsdelen. Röstandet har minskat med drygt en procentenhet, men ligger nära 80 %. Ett gott ansvarstagande och vilja att förändra.

Nyköping är en aktiv kommun med stora mänskliga och ekonomiska resurser. Men hur fördelas resurserna när välfärdspyramiden är uppenbart statisk?

Hur ska Oppeby Gård få en välsignad Jul?

  • Kommunledningen kan sänka farten på Eskilstunavägen till 30 km/tim så att föräldrarna tryggt kan låta barnen passera på vägen till skolan.
  • Kommunledningen kan bygga ett äldreboende i Oppeby Gård så att de äldre kan bo kvar och det blir fler lägenheter lediga, och fler unga kan flytta in.

Lästips

Kommunprofil 2022: Fakta om folkhälsan

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.

Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör
Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör