Därför platsar länderna på västra Balkan inte i EU

Länderna på västra Balkan är ett europeiskt undantag.

Det är en lång väg kvar för att Balkanländerna ska få EU-medlemskap.

Det är en lång väg kvar för att Balkanländerna ska få EU-medlemskap.

Foto: Privat

Krönika2020-07-04 06:14
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Europa är ett geografiskt begrepp, inte ett historiskt, politiskt, socialt och kulturellt. Det är en myt att det är mer som förenar än som skiljer oss inom det vi kallar Europa. Följ Balkans kulturella gräns längs floden Drina. Den politiska muren föll med Jugoslaviens sammanbrott, men inte muren i huvudet, inte muren mellan kulturerna. 

Dagens verklighet i olika tappningar hos länderna på västra Balkan är nationalistiska och stelnade politiska styren. Demokratiskt kosmetiska varianter av de gamla auktoritära sätten att leda länderna. De som har följt de politiska eliterna på Balkan före och efter murens fall vet att nya slipsar och nya gångkläder inte betyder att det politiska sinnelaget, och synen på makten, har förändrats med den formella demokratins intåg. 

Rättsstaten är fortfarande inte på plats. Den grundmurade korruptionen bryter sönder samhällena, och är ett ständigt gissel för medborgarna. Det handlar inte om småskalig korruption och fläckvis maktmissbruk utan staterna själva är genomkorrumperade: byråkratin, domstolarna, ekonomin, politiken – allt.

Serbien, Kosovo, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro är de värst korrumperade länderna i Europa. Transparency International mäter årligen korruptionen i världens länder. Sverige ligger på delad 4:e plats med 87 poäng (av 100). Serbien har plats 91 med 39 poäng. Albanien plats 106, poäng 35. Alla länderna är konstaterat genomkorrumperade år efter år.

Korruption fördjupar fattigdom, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, minskar förtroendet för samhällets institutioner och tilltron till marknadsekonomin, allt enligt Transparency International.

Ungdomar flyr i hundratusental för bättre liv i Väst. Få unga har en framtid på Balkan. För att bli medlem i EU krävs att de tre Köpenhamnskriterierna är uppfyllda. Det politiska kriteriet: ”Stabila institutioner som garanterar demokratisk rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter”. EU har misslyckats att demokratisera Rumänien och Bulgarien efter 13 år som medlemmar i unionen. De är båda gamla traditionella länder på Balkan, lika djupt korrumperade som sina västra grannar. 

Lästips

Ivo Andric´: Bron över Drina

Ivan Krastev & Stephen Holmes: Ljuset som försvann

Sanimir Resic: En historia om Balkan

Goran Vojnovic´: Jugoslavien, mitt hemland