Det brutna samhällskontraktet måste repareras

En socialt och ekonomiskt rättvis politik lär vinna röster.

Krönika 9 oktober 2021 05:04
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nej, det blev inte som det var tänkt. Samhällskontraktet brast. Jämlikheten har satts på undantag. Medborgarnas grundläggande trygghet garanteras inte längre av staten utan ges ett pris på marknaden. 

Det mångåriga samhällskontraktet mellan medborgare och staten var en stomme i den svenska modellen. Kontraktet bygger på medborgarnas tillit till staten: att staten levererar den grundläggande tryggheten för medborgarna som arbetar och betalar skatt. Men makten har svikit medborgarna. 

 

Hur hamnade vi här? Nyliberalismen smög sig in i politik och offentlig förvaltning på 1970-talet under de borgerliga regeringarna. Den stora förändringen kom 1985 när den socialdemokratiske finansministern Feldt avreglerade finansmarknaden. S-statsministern Ingvar Carlsson skriver i sina memoarer: ”Underskattningen av nyliberalismen är ett av mitt livs största politiska misstag”. Bland effekterna var en enorm kapitalflykt och industrivärldens lägsta tillväxt i offentlig konsumtion (utbildning, sjukvård, omsorger). Här grundlades underfinansieringen av äldreomsorgen. 

Sedan följde nyliberalismens ohotade segertåg: Friskolereformen 1992 under Carl Bildts regering – spiken i den likvärdiga skolan. Socialdemokraterna kunde inte hålla emot kapitalet. Gåvoskatten bort. Arvsskatten bort … 

2006 tog högern åter makten. Reinfeldt-Borg genomförde förödande försämringar i välfärdssystemet: arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, pensionerna, arbetsförmedlingen. Och dramatiska skattesänkningar: jobbskatteavdragen, fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, ROT, RUT, LOV. Hårda slag mot fackföreningsrörelsen.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i den offentliga verksamheten genomfördes med motivering om ökad valfrihet för medborgarna, särskilt inom hemtjänsten. I många fall blev det en marknad för kriminella.

När Socialdemokraterna kom tillbaka till makten 2014 och började en mödosam reparation av välfärden var snubbeltrådarna många.

 

Nu är Januariavtalet borta. Finansminister Magdalena Anderssons offensiva budget ger hopp om en pånyttfödd socialdemokratisk jämlikhetspolitik.

Översatt till Nyköping: Hur stärker vi tilliten mellan politiken och medborgarna? Vilken fördelningspolitik visar medborgarna respekt och skapar förtroende? Hur ska de sociala och ekonomiska klyftorna i kommunen minskas? 

Ett rimligt antagande är att det parti, eller de partier, som presenterar en trovärdig socialt och ekonomiskt rättvis politik kommer att få nya röster i kommunvalet 2022.

 

 Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa