Det hållbara har ingen dålig avkastning

Inget sparande är riskfritt, men genomtänkt sparande kan lyfta det hållbara.

Krönika 9 november 2022 05:00
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det stora klimattoppmötet COP27 går just nu av stapeln i Sharm El-Sheikh i Egypten, och stort fokus kommer vara på hur tillräckligt med kapital ska katalyseras till nödvändiga klimatinvesteringar. Idag är det extra fokus på just detta, eftersom det är den första av elva temadagar – "Finansdagen". 

Klimatfinansiering är en fråga som engagerar även på EU-nivå. Senast i augusti trädde ny lagstiftning i kraft som kräver att kunders hållbarhetspreferenser tas i beaktande vid finansiell rådgivning. Det vi ofta märker i rådgivning är att det finns en stor osäkerhet, dels kring vad det innebär att göra "hållbara investeringar", dels kring om man riskerar att ge avkall på avkastningen. 

undefined
Slovakiens president Zuzana Caputova är en av talarna vid COP27, FN:s klimatmöte i egyptiska Sharm el-Sheikh.

Hållbara investeringar handlar om att ta hänsyn till miljö och klimat, sociala frågor, bolagsstyrning och affärsetik. En viktig del i detta är att förstå risker relaterade till hållbarhet. Ju högre klimatambitioner som världen enas om under COP27, ju större är riskerna för negativa effekter på en investering i kolkraft eller bolag som är fast i koldioxidtunga tekniker. 

Den andra viktiga delen är att flytta mer kapital i en riktning som gör att världen kan ställa om snabbare. På COP27 diskuteras hur länders offentliga budgetar ska bidra till detta. Men även som konsument har man en möjlighet att påverka vart fokus för investeringarna hamnar, och driva på utvecklingen. 

 

I en ny rapport har vi undersökt hållbarhetsintresset och sparandet hos över 2000 kunder som har haft rådgivning hos oss. Den visar för det första att drygt var tionde sparare tycker att det är "mycket viktigt" att investera hållbart. Bland kvinnor är det nästan var femte person. Ytterligare drygt 40 procent av spararna tycker att det är "viktigt".

De kunder som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" visar sig ha flyttat mer av sitt pensionskapital i en hållbar riktning jämfört med snittkunden. Man har mer kapital i fonder som har hållbarhet som mål med investeringen, högre andel fossilfria fonder, lägre hållbarhetsrisk och mer kapital i bolag som bidrar positivt till att lösa världens hållbarhetsutmaningar. 

Samtidigt tycks man inte ha gett avkall på avkastningen. När vi jämfört sparportföljen hos de mest hållbarhetsintresserade med snittkunden över fem, tre och ett års tid har de hållbarhetsintresserade varit vinnare i två av tre tidsperioder. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och skillnaderna är inte stora. Men undersökningen visar att det inte finns några belägg för att ett fokus på hållbarhet skulle innebära att man ger avkall på avkastningen på sparandet över tid. Däremot innebär det bättre värden ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Johanna Lundgren Gestlöf är hållbarhetschef på SPP Pension & Försäkring och tidigare ledarskribent i SN.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa