Du ska kunna lita på att din röst räknas

Varje röst är viktig och det måste bli rätt.

Krönika 27 augusti 2022 05:00
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att vi närmar oss ett val har knappast undgått någon. I media, via affischer, dörrknackningskampanjer och annat nås vi nu av information om partiernas idéer inför framtiden lokalt, när det gäller regionen och på nationell nivå. Tusentals människor är engagerade, flertalet lägger sin fritid på kampanjer, men också rent praktiska saker som att packa valsedlar. Det arbete som görs är värt allas vår respekt. Gjordes det inte och fanns det inte många som ställde upp som kandidater till olika uppdrag hade vi ingen demokrati.

 

Det brukar sägas att vi har en stabil demokrati. Likväl måste allas rätt till information och yttrandefrihet, liksom allas lika rätt att rösta förklaras och vårdas. Ser vi oss omkring i världen är det uppenbart att friheter kan hotas och avskaffas snabbt. 

Men att genomföra val är mer än partiernas debatter och kampanjer. Flera myndigheter arbetar för att planera och säkerställa att den gigantiska organisation som ska ta emot våra röster finns och fungerar. Utöver Valmyndigheten har både Länsstyrelsen och kommunerna viktiga uppgifter. Kommunerna ansvarar för all röstning inom kommunen, utbildar röstmottagare och tillhandahåller vallokaler.

 

Länsstyrelsen ansvarar för valsedelsbeställningar, anmälan av kandidater, rättelser i röstlängd, utbildar kommunernas valnämnder och håller i den slutliga rösträkningen. I Södermanland handlar det om valet i 9 kommuner, 186 valdistrikt och mer än 230 000 röstberättigade. Det blir över 640 000 valsedlar som ska räknas, sedel för sedel. Varje röst är viktig och det måste bli rätt. 

Den slutliga sammanräkningen sker på länsstyrelsen dit valsedlarna anländer på natten efter valet och under måndagen. De räknas, bedöms och sorteras efter fasta rutiner. De sista förtidsrösterna ska anlända under onsdagen efter valet och riksdagsvalet ska vara färdigräknat så snart som möjligt, senast fredagen efter valet. För att klara arbetet har vi engagerat cirka 55 personer.

Men brukar man inte få valresultatet i tv redan på valnatten kanske någon tänker? Jodå, men det är preliminära resultat från kommunerna och med allt fler förtidsröster nära inpå valdagen innebär det att många inte ens hunnit fram. Om valresultatet blir jämt kan inte mandaten säkerställas förrän varje röst räknats.

 

Då och då framförs att röstandet borde digitaliseras. Det kan finnas en del fördelar med det. Men med tanke på hur datasystem kan påverkas av hackare eller slås ut på grund av elstörningar skulle det skapa osäkerhet och risker som ingen vill ha när det gäller valen. Valsedlarna och den robusta organisationen och rutinerna skapar säkerhet både vad gäller den personliga valhemligheten och den samlade rösträkningen. Du ska kunna lita på att din röst räknas!

 

Beatrice Ask är landshövding i Södermanland. Hon medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa