Fler måste göra mer för att bekämpa skogsbränder

Krönika 5 juni 2020 05:12
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nu är sommaren här. Och med det följer riskerna för skogsbrand.

Vid branden i Västmanland sommaren 2014 brann omkring 13 000 hektar skog ner. Fyra år senare bröt ett stort antal skogsbränder ut i Sverige, cirka 25 000 hektar brann upp. Även förra året var det flera skogsbränder i landet, bland annat i Tjällmo utanför Motala, Hästveda utanför Hässleholm och i Gislaved. Med tilltagande klimatförändringar kan Sverige också i fortsättningen drabbas av stora skogsbränder.

 

I januari lämnades en utredning av skogbränderna från 2018 över till regeringen. För att förbättra Sveriges förmåga föreslogs bland annat bättre nyttjande av lokala företagares resurser. Att som Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR), med verksamhet i Katrineholm och Vingåker, har samarbeten med lokala lantbrukare och skogsbrukare, är därför bra. Skogsmaskiner kan vara behjälpliga i att fälla träd som riskerar sprida branden och en gödselspridare kan transportera stora volymer vatten.

Det behövs även mer brandbekämpning från luften. För närvarande finns tio helikoptrar redo i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen upphandlat två brandflygplan med vattenskopa från Saab. Planen har sin hemmabas på Skavsta flygplats, men tanken är att de ska kunna användas över hela landet, samt för att stödja andra länder.

 

Det finns goda skäl att fokusera på hur man bäst upptäcker bränder tidigt. Att ha nära kontakt med lokala personer som känner till skog och mark är viktigt. Länsstyrelser kan ansöka om pengar från MSB för att anlita folk för att flyga särskilda rutter med jämna mellanrum i syfte att övervaka områden med hög brandrisk.

Ny teknik kan komma till nytta. Vid bränderna i Gislaved användes bland annat drönare med värmekameror för att snabbare hitta glödhärdar och bränder som var svåra att upptäcka från marken. Tekniken skulle också kunna nyttjas av skogsägare för att snabbare upptäcka bränder.

 

Många skogsbränder är en följd av att torr vegetation självantänder. Annat kommer som en följd av att skogs- och jordbrukare som varit oförsiktiga vid arbete i skog. Sedan 2014 har branschen skärpt sina säkerhetsrekommendationer, enligt Skogsstyrelsen. Bland annat måste brandsläckare alltid vara med. Under de tider på året som risk för brand är hög ska arbete mitt på dagen undvikas. Och vid eventuellt larm är det viktigt att kunna uppge exakta koordinater.

Men den största anledningen till bränderna är andra aktiviteter som människor utför, som att grilla eller barns lek med eld. Var och en har ett stort ansvar. Låt bli att ta onödiga risker vid eldning och grillning, lämna inte elden utan uppsikt och följ eventuella eldningsförbud i kommunen.

 

Niklas Otto Olsson är ledarskribent på liberala Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren.

Ämnen du kan följa