Historiska skiften sker nu för hållbar finans

Aldrig tidigare har så mycket pengar flyttats till fonder med fokus på hållbarhet som under pandemin. Samtidigt står hållbar finans inför historiska förändringar.

Krönika 11 mars 2021 05:14
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Intresset för att spara hållbart är rekordhögt. Jag är en av alla som vill att mina sparpengar ska investeras i den hållbara framtid jag så innerligt hoppas vi kommer uppnå. Problemet är att det är svårt att veta vilka fonder som faktiskt investerar hållbart på riktigt. 

Det här problemet försöker EU göra något åt. Via flera nya lagpaket ska EU säkra mer kapital till hållbara investeringar, ökad transparens och mindre greenwashing (när företag påstår att något är hållbart för att sälja mer utan att ha bevis på hållbarhetseffekten). 

 

Det som har väckt störst intresse i media är EU:s taxonomi-förordning som ska tillämpas från nästa år. Men faktum är att redan i går, onsdag, skedde en av de största förändringarna inom hållbar finans någonsin. EU har nämligen beslutat att från och med nu får en fond inte kallas hållbar om den inte lever upp till vissa krav. 

Alla fonder delas in i tre kategorier. Fonder som:

1) har hållbarhet som mål

2) främjar hållbarhet men inte har det som mål

3) övriga

För att få tillhöra någon av de två första kategorierna måste fondförvaltaren vara väldigt tydlig med vad man menar med hållbarhet – både utifrån miljömässiga och sociala faktorer. Dessutom måste man visa hur man följer upp resultatet. 

 

Kapitalförvaltare har under månader jobbat hårt med att kategorisera sina produkter och få på plats den omfattande dokumentation som krävs. Förutom att produkterna ska klassificeras ska förvaltarna redovisa policyer för hur man tar hänsyn till hållbarhet i alla investeringsbeslut. 

Det här är i grunden positivt, och innebär början på ett stort skifte för marknaden. Så varför har man inte hört talas mer om detta? Jag tror det nya ramverket delvis är för komplext för att bli en stor nyhet. Omfattande dokumentation är bra för den insatte, men för den som enkelt vill göra ett hållbart val är lång dokumentation till föga hjälp. 

Själva klassningen kommer på sikt att vara ett bra stöd. Problemet är att fondförvaltarna själva bestämmer vilken kategori ens fonder tillhör, och det kommer till en början finnas olika tolkningar för detta runt om i EU. 

 

Marknaden kommer så klart att anpassa sig. Då blir det ett bra verktyg för oss som vill göra hållbara val. Vi kan leta efter märkningen i olika fondlistor och välja bort "övrigt"-kategorin. Inom ett år eller två tror jag att hållbara val kommer vara mycket enklare. 

Till dess är detta ännu en informationspunkt att lägga till högen – bra, men fortfarande inte enkelt. Vi får fortsatt värdera och utgå ifrån vad som är viktigast för just oss. Själv gillar jag fossilfritt sparande, men jag kommer hålla särskild koll på de fonder som har hållbarhet som mål – både i dag och om två år. 

 

Johanna Lundgren Gestlöf är hållbarhetschef på SPP och tidigare ledarskribent i SN.

Ämnen du kan följa