Hur grönt är mitt orange kuvert?

Pensionspengar står bakom mer än en fjärdedel av världens aktiekapital. Det ger en stor påverkanskraft.

Krönika 2 mars 2022 05:40
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under den här veckan börjar det orange kuvertet, årsbeskedet från Pensionsmyndigheten, att skickas ut till pensionssparande södermanlänningar. Själv fick jag precis mitt. 

Den största delen av det som återfinns i det orange kuvertet är inkomstpensionen. 16 procent av lönen sätts automatiskt av till denna del varje år och man kan inte välja hur pengarna placeras utan de förvaltas av AP-fonderna. Den mindre delen, premiepensionen, förvaltas per automatik av Sjunde AP-fonden, men här kan man göra egna fondval. 

 

Att förstå pensionen är inte helt enkelt. För de allra flesta är pensionen något som man sällan tänker på förrän det är dags att börja leva på den, och då är det för sent att påverka. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av SPP, där jag jobbar till vardags, visade att 6 procent av de som får det orange kuvertet inte alls läser innehållet. Hela 43 procent läser det inte särskilt noggrant. 

Men kunskap om pensionen ökar makten över framtiden. 

Det som är ännu mer intressant än själva årsbeskedet är att när jag loggar in på pensionsmyndigheten får jag se en prognos över min förväntade framtida pension. Man kan även se tjänstepensionen, om man har en sådan, vilket inte syns i det orange kuvertet. Det ger en vägledning kring om jag behöver förändra något, spara mer privat, och vad jag har att förvänta mig för inkomst som pensionär. 

Samtidigt står pensionspengar bakom mer än en fjärdedel av världens aktiekapital, och det enorma kapitalet innebär en stor påverkanskraft. Pengarna kan investeras i företag som gör bra för världen så att de får tillgång till mer kapital, eller flyttas från smutsiga industrier så det blir svårare för dessa att växa. Som ägare kan pensionsbolagen vara med och påverka utvecklingen i bolagen i en mer hållbar riktning. 

Om detta behövs också mer kunskap, men här finns ingen information i årsbeskeden.

 

I AP-fonderna kan vi inte påverka mer än genom opinionsbildning. Men informationen till oss kunder borde vara tydligare om man på allvar menar att man vill bidra till mer hållbara investeringar. För egna val i premiepensionen blir det upp till oss pensionssparare att själva hålla koll på hållbarhetsinformationen. 

Jag brukar alltid tipsa om att utgå ifrån vad man själv tycker är viktigast inom hållbarhet när man ska välja fonder. För mig är det klimatet. Därför väljer jag bort fonder med investeringar i exempelvis fossila bränslen och letar förvaltare som verkar ta frågan på allvar. Sen går det alltid att krydda portföljen med någon nischad fond som investerar i bolag som bidrar positivt för klimatet. 

Det finns flera verktyg för detta på Pensionsmyndighetens hemsida, vilket ju är bra när man ska välja fonder. Men det gör man sällan. Så frågan jag funderar på när jag läst klart mitt årsbesked står obesvarad: hur grönt är egentligen mitt orange kuvert?

 

Johanna Lundgren Gestlöf är före detta ledarskribent i SN, numera hållbarhetschef på pensionsbolaget SPP .


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa