Hur svårt kan det vara att göra rätt?

Inte ens en pandemi kan vara en ursäkt att lägga miljöarbetet i träda.

Krönika 10 oktober 2020 05:02
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Hur i hela friden ska vi kunna reparera och rädda miljön när många inte ens kan sortera sina sopor?! Det är en tanke som slagit mig mer än en gång vid återvinningsstationer. Det är ju inte komplicerat att skilja på glas, papper och metall. De flesta kan dessutom läsa och förstå anvisningar om att hushållssopor och batterier ska lämnas på andra ställen. Vad värre är, jag har träffat välutbildade medborgare som säger att de slänger batterier i soporna och häller lösningsmedel i vanligt avlopp! Tala om att utbildningsinvesteringar lagts på fel ställe.

 

Vi har ett ansvar för att förvalta jorden. Att blunda för miljöproblemen och att strunta i att göra rätt även i det lilla är rätt omoraliskt. Det gäller i synnerhet som vi inte klarar av att rätta till alla problem samtidigt. Inte ens en pandemi borde ge oss ursäkter för att backa eller lägga miljöarbetet i träda. Det är snarare tvärtom, nu måste vi investera i framtiden och tänka långsiktigt.

 

Länsstyrelsen är en samordnande kraft för miljöarbetet i Södermanland. Vi arbetar med miljömål, miljöövervakning, grön infrastruktur, klimat och energifrågor, friluftsliv och insatser för en friskare natur. Vi samlar kunskap om utvecklingen och förändringar för att ge bättre underlag för viktiga beslut. Arbetet är metodiskt och konkret.

Ta vattenfrågorna till exempel. Många viktiga vattentillgångar står idag utan skydd, vilket gör dem sårbara för förändringar. Vi driver därför ett arbete för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan där våra tillgångar, problem och risker tydliggörs. Länets sjöar och vattendrag har länge varit påverkade av mänskliga aktiviteter. Övergödning är den främsta vattenrelaterade utmaningen i länet. En del av problemen förvärras på grund av vår geografi. Därför görs många insatser och utsläppen har minskat de senaste decennierna. Dessutom arbetar vi med frågor för att följa och säkra liv och artrikedom i våra vatten.

 

På land utvecklas arbetet för biologisk mångfald positivt tack vare medfinansiering från EU. Vi vill att värdefulla skogar och myrar, ängar och hagar ska finnas också i framtiden. Att utifrån kunskap hantera konflikter mellan värdefull natur och behovet av fler bostäder, vägar med mera är nödvändigt och en rätt grannlaga uppgift. 

Vi bjuder återkommande in till Regionalt miljö och klimatråd. Det är viktigt att ledande företrädare för alla länets kommuner och stora aktörer träffas för att stämma av vad som gjorts, behöver göras och av vem för att vi ska nå resultat. I detta ser jag stora möjligheter att investera i länets framtid också efter pandemin. Många bidrar därutöver frivilligt i miljöarbetet genom olika organisationer eller genom att sortera soporna och lägga rätt sak i rätt container. 

 

 

Beatrice Ask är Sörmlands landshövding. Hon medverkar som fristående krönikör i SN.

Ämnen du kan följa