Jag ringde tillbaka till sjuttiotalet

Jag ringde till sjuttiotalet och sa: Tack för att ABBA kom tillbaka men kvinnosynen kan ni behålla.

Krönika 15 september 2021 05:41
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sedan den 1 september gäller en ny abortlag i delstaten Texas. Den innebär att det är olagligt att genomföra aborter när ett hjärtslag registreras hos embryot. I praktiken innebär det att aborter endast är lagliga om de utförs innan graviditetsvecka sju. När graviditetsvecka sju inleds är embryot cirka 8 millimeter långt. Många inte är ens medvetna om att de är gravida.   

Om en gravid kvinna ser till att genomföra en olaglig abort är det inte kvinnan som riskerar att bli straffad utan alla och envar som har möjliggjort den. Den som utför aborten, den som assisterat vid utförandet och till och med en person som betalat en bussbiljett för att den gravida kvinnan ska kunna ta sig till platsen för utförandet eller taxichauffören som har kört henne dit, alla är de potentiella lagförbrytare.

 

När det gäller lagar som förbjuder medborgare att begå vissa gärningar är det sedvanligt att staten, genom åklagare, åtalar de som misstänks ha brutit mot förbud. Om den misstänkte anses skyldig så döms den till böter eller annat straff av domstol. Men Texas nya abortlag är inte straffrättslig. Förbudet mot abort efter vecka sex ska inte upprätthållas av sedvanlig brott och straff-procedur. I stället ger lagen övriga medborgare en rätt att stämma individer som antingen utför olagliga aborter eller hjälper till och stöttar genomförandet. Om domstolen kommer fram till att en olaglig abort har genomförts så har personen som stämt rätt till ett skadestånd på 10 000 dollar från den skyldige.

Inte bara blir kvinnors bestämmanderätt över sin egen kropp kraftigt begränsad genom den nya lagen, den innebär även en betydande utökning av arbetsfältet för så kallade prisjägare, personer som mot ersättning letar rätt på misstänkta brottslingar och ställer dessa inför rätta. En arbetsmarknadsinsats alltså! Förlåt, jag raljerar. Men det är sådana absurda inslag i Texas nya giv att det är svårt att låta bli. 

USA har inte någon specifik abortlag som garanterar aborträtt och anger under vilka former det får ske. Att kvinnor har rätt till abort följer av högsta domstolens avgörande i målet Roe vs Wade. Det slogs fast att aborträtt omfattas av medborgarnas rätt till privatliv, vilket är skyddat i den amerikanska konstitutionen (grundlagen). Eller om man ska uttrycka det korrekt så slog högsta domstolen fast att om delstater förbjuder abort eller gör det för svårt att genomföra, så inskränks kvinnors rätt till privatliv på ett sätt som strider mot konstitutionen. Det är just vad Texas nu har gjort.

 

Det var 1973 som högsta domstolen i USA meddelade domen i Roe vs Wade. Det är nästan 50 år sedan. Hur kan kvinnors rätt till sin egen kropp och sitt eget liv fortfarande vara en politisk fråga på det här sättet och inte en politisk utgångspunkt?

 

Carolina Bergquist är jurist och tidigare ledarskribent i SN, uppväxt i Nyköping. Hon medverkar nu som fristående krönikör.

Ämnen du kan följa