Julen bär på läckerheter till många

Julmaten är toppenbra för Sörmland!

Krönika 22 december 2021 05:50
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Mitt i julhögtiden! För de flesta förknippat med Jesu födelse. För många med julmusikens alla konserter. För andra mer förknippat med tomten, och med gåvor av mer eller mindre uppskattat slag. Oavsett, så är julen mathögtiden framför andra. 

De flesta har i dag lämnat många traditioner som kopplas till gamla tiders julfirande, såsom lutfisk i blöt eller hemstoppad korv. Men nya smakriktningar har i stället tagit plats. Maten förblir ett lika viktigt inslag som förr. Och julen är årets största helg omsättningsmässigt för handlarna. 

Om detta vittnar Svensk Handels julrapport för 2021. Hela nio av tio handlare inom dagligvaruhandeln tycker att julen är viktig för försäljningen. Och undra på det – livsmedelsförsäljningen ökar så mycket som 20-25 procent under vecka 51 varje år jämfört med en normalvecka. 

 

För ett matlän som Sörmland är detta toppenbra! Här finns en mylla av producenter, förädlande entreprenörer och restauratörer, som livnär sig på riktigt fina produkter och upplevelser kopplade till mat. Alltifrån köttproduktion, gårdsmejerier och vinodlingar till slott, gårdar och herresäten som paketerar sin attraktiva miljö med de småskaliga producenternas läckerheter. De arbetar förstås på året runt, men julen möjliggör den där extra skjutsen branschen behöver så väl. Dessutom är det särskilt gynnsamt att handla av just den lokala livsmedels- och restaurangnäringen. Maten är producerad enligt Sveriges strikta regler om human djurhållning, en låg användning av antibiotika och kemikalier och dessutom i närheten, vilket kapar långa transporter med utsläpp av växthusgaser. 

 

Lägg därtill att så många som fyra av tio dagligvaruhandlare ser ett behov av extrapersonal under julperioden. Ofta är det unga som får chansen, och därmed en fot in på arbetsmarknaden. 

All handel inbringar som bekant också skatteintäkter till stat och kommuner. Att gynna de sörmländska företagen bidrar alltså till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, klimatmässig och social. Så varför inte ta en prinskorv och en skinkbit till? En riktigt god del av julen, så länge den kommer från en glad gris nära dig!

 

Anna Lövheim är konsult i näringslivs- och samhällsfrågor. Hon medverkar som fristående krönikör i SN. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa