Klasskamp från ovan – förakt och obildning

Vår tid är Tidötid, frustrerad, inskränkt och förbittrad, skriver Ulf-Göran Widqvist.
Vår tid är Tidötid, frustrerad, inskränkt och förbittrad, skriver Ulf-Göran Widqvist.

Vår tid är Tidötid, frustrerad, inskränkt och förbittrad.

Krönika 3 november 2023 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Karl Marx hade många strängar på sin lyra: ”Var och ens fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling.” Det krävs ekonomiska och sociala garantier för att alla ska kunna delta i samhällsförändringen på lika villkor. Utan detta ingen individuell frihet, som förutsätter alla människors lika värde.

Frihet och lika värde är ett anständigt samhälles grundpelare. Saknas dessa, saknas respekten. 

Vårt Sverige saknar i dag båda! En tid av otillräcklighet, oförnuft, ovilja: Från 28 svenska miljardärer (1996) till fler än 550 idag. Vems tid: Parasiter, profitörer? Dagens valfrihets ihåliga budskap där privatisering av offentliga verksamheter är målet i stället för kvalitet och likvärdighet: Skattepengar till privata vinster före välfärd åt alla.

 

Folkhemmet är en symbol för anständighet och respekt, där majoriteten av medborgarna möttes i ögonhöjd och jämlikhet var ett honnörsord: En gången tid. 

Nu en dyster tid, Tidötid: Frustrerad, inskränkt och förbittrad. Tidötid, en framtid utan längtan. En tid med en allt bredare larmande och skroderande elit utan samhällsansvar.

Den svenska folkbildningen, den unika folkliga bildningstraditionen, en av pelarna i den svenska demokratin, ska strypas, public service svältas, den fria forskningen krympas… Vad vi bevittnar är fåfänga och maktlystnad: Glädjekalkyler och handlingsförlamning inför miljökrisen, arbetslösheten, kompetensbristen, välfärdsutarmningen, prisstegringarna, räntechocken, kriminaliteten, byggkrisen...

 

Sverige har en historiskt låg statsskuld och unikt låga kapitalskatter: Till vilkas glädje när välfärdens maskor blir allt större och klassklyftorna allt djupare? Vi kan notera att staten gör skillnad på folk och folk: Tvåtredjedelssamhället är ett faktum. Om du tillhör den svaga tredjedelen, då är du bortom politikens positiva intresse. Om så inte är fallet skulle äldreomsorgen, pensionssystemet, skolan, vården, se annorlunda ut. 

Vem bjuder ett humanistiskt alternativ: nationellt, lokalt?

 

November är en månad när mångas sinne mörknar. Melankolin tar överhand. Men hopp finns hos en av våra största författare, Stig Dagerman, med ett budskap även till Tidölaget:

”Jorden kan du inte göra om

stilla din häftiga själ

Endast en sak kan du göra

en annan människa väl.”

 

Lästips:

Plesner/Larsson: De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer

Anders Teglund: Slavdrivaren – Ett reportage 

Kjell Östberg: Folk i rörelse – vår demokratis historia

 

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa