Länge leve den kaxiga olydnaden

Svensk media blev lite friare i Vagnhärad.

Krönika 15 maj 2021 05:14
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

För de flesta pendlare är Vagnhärad en ort där man kanske både fått stå och frysa eller svettas, beroende på väderleken och det försenade tåget. Men för den historiemedvetne är detta ”pendlarstopp” centrum för ett stycke nutidshistoria. Det kan tjäna som inspiration när det gäller att sia om framtiden. 

Orten borde vara synonym med hur Sverige blev lite friare. Det handlar om rebellanda, nytänkande och, förvisso lite klichéartat, att se möjligheter där andra ville försvara strukturer. 

 

Journalisten Claes Nydahl grundade 1985 närradiostationen Radio Nova i just Vagnhärad. I dag med hela världen metaforiskt i mobilen kan detta tyckas föga anmärkningsvärt, men 1980-talet var en annan tid. Vi hade statlig tv och statlig radio, men just Radio Nova gick i bräschen för den mediamarknad som komma skulle. Med den orädde och småbusige politikern Björn von der Esch i spetsen blev man snabbt populär och började 1990 att sända reklam. Men reklam i etermedier var förbjudet och Radio Nova lyckades kringgå beslutet med stöd av Tryckfrihetsförordningen genom att också ge ut en tidning. En mestadels symbolisk produkt, men ett exempel på påhittig juridik för att kringgå en hopplöst föråldrad struktur. 

Radio Nova stängdes vid flera tillfällen av statliga Televerket Radio som man hyrde sändaren av, men kunde efter bara några dygns tystnad återuppstå med egen lånad utrustning. Det kan tyckas som en överdrift, men det finns paralleller att dra till hur tidningen Aftonbladet på 1800-talet stängdes av kungamakten men raskt återuppstod som Det nya Aftonbladet och liknande upplagor. Grundaren av Radio Nova, Claes Nydahl, dömdes också till dagsböter för brott mot reklamförbudet i närradiolagen, men man återkom ständigt och vinnarna var lyssnarna.

 

När den borgerliga regeringen under ledning av Carl Bildt tillträdde 1991 hade den aviserat ändringar i medielagstiftningen. Sverige fick fler tv-kanaler och det blev tillåtet att med reklam i privata radiokanaler. 1995 var Radio Novas saga all då den övertogs av Radio Match, som även undertecknad minns med stor behållning. 

Radio Novas betydelse var att man vågade gå före och utmana etablissemanget. En som förstod detta var entreprenören Jan Stenbeck, vars tidning 1990 tilldelade Nyberg dess årliga ”Olydnadspris”, bland annat för att ha ”visat prov på god olydnad och skapat debatt i viktiga samhälls- eller mediafrågor.” Frågan är vad som kommer vara framtidens Radio Nova och vilka som kommer att axla Nydahls och von der Eschs vilja att utmana? För en sak är säker: Det kommer alltid behövas nytänkande.

 

David Lindén är historiker från Nyköping. Han medverkar som fristående krönikör i SN.


Ämnen du kan följa