Nyköpingskillarna som ingen bryr sig om

Många unga män är ointresserade av jämställdhet och ratar demokrati. Det går att ändra på.

Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör.

Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör.

Foto: SN

Krönika2024-04-06 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler unga män ser ökade rättigheter för kvinnor som ett personligt hot! Känslan är starkast i områden med hög arbetslöshet. Fråga Arbetsförmedlingen var i kommunen arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, är störst och gör din egen analys.

87 procent av unga män ser jämställdhet som ointressant. Medan 46 procent av unga kvinnor anser jämställdhet som en av de viktigaste samhällsfrågorna. Enligt Ungdomsbarometern anser 20 procent av unga män att demokrati inte är ett bra sätt att styra samhället. 99 procent av unga kvinnor tycker däremot att det är bra att organisera samhället efter demokratiska principer.

Vilka slutsatser drar vi som röstberättigade samhällsmedborgare av dessa uppgifter? 

Vi kan naturligtvis påstå (som många gör) att ”Tjejskolan” har prioriterat flickor före pojkar, att den svenska utbildningspolitiken varit alltför feministisk och stött bort unga män. Ett kvalificerat okunnigt resonemang!

Titta i backspegeln. Flickor har i generationer fostrats till att vara snälla, lydiga och duktiga. Pojkar har fått vara charmigt lite vilda och busiga. Vi är alla barn av vår tid. Och vi präglas i förlängningen av vår omgivnings värderingar.

Varför inte titta på hur samhällsutvecklingen varit de senaste 30–40 åren: med dramatiskt ökade sociala och ekonomiska klyftor och ett segregerat skolsystem. En klasspolitik med allt svagare välfärd. Goda tider för eliten, samtidigt som antalet relativt fattiga har fördubblats sedan 1980-talet. 14 procent av befolkningen räknas som relativt fattig i dag. Vi kan titta på vår nära verklighet: bostäder, skolor, löner, vem som arbetar var och med vad – och analysera!

Unga män med svag självkänsla söker trygghet i kompisgänget. Förebilderna finns på nätet, inte minst hos Tik Tok, där sexister och machoikoner som Andrew Tate predikar de sockrade budskapen om de nya mansidealen och rätten att göra uppror mot starka kvinnor och mot ett samhälle utan ”korrekta” könsnormer.

Ingen föds kriminell!

I Nyköping finns ljus av hopp. Här drivs programmet ”Mentorer i våldsprevention” för den kommunala grundskolan och gymnasiet. Utbildningen börjar i årskurs 4 och fortsätter in i gymnasiet. Den är åldersanpassad och fokus är att förebygga våld och skadliga normer bland barn och unga. Lektionerna sker i klassrummen och drivs av särskilt utbildad skolpersonal.

Lästips

MÄN – För en jämställd värld utan våld (mfj.se)

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.