Pappa/barn-butiker vore friska fläktar

Nora Karlsson
Nora Karlsson

Varför finns det inga barnkläder på herravdelningen?

Krönika 26 maj 2023 05:00
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I de klädbutiker som framför allt riktar sig mot kvinnor återfinns ofta en barnavdelning, medan de klädbutiker som framför allt riktar sig mot män i regel saknar detta. Även i varuhus som riktar sig till alla kön återfinns barnhörnan ofta i anslutning till damavdelningen. Varför ser det ut så här – och är det ens ett problem? 

 

Anledningen till detta upplägg skulle kunna vara grundat i att samhället har en idé om att det finns olika föräldraroller. Vad som är mammans och pappans ansvar skiljer sig åt. Grovt uttryckt skulle man kunna anta att det är mammans roll att välja ut och införskaffa kläder till barnen, medan pappan i stället kanske skjutsar till fotbollsträningen eller är hemma och klipper gräset. Men det blir samtidigt något extremt ensidigt. 

Varför ska en pappa som går på stan med sitt barn inte kunna gå in i en butik och handla kläder till sig själv och sitt barn utan att behöva gå förbi en damavdelning - eller in i en klädbutik för kvinnor? Rimligtvis måste det ju finnas pappor som gärna skulle vilja göra det. 

Det finns också allt fler familjer i vårt samhälle som inte passar in i den klassiska kärnfamiljsstrukturen. Alla familjer har inte en mamma. Ändå tycks det vara upplagt för att vara en självklarhet - visst är det mamman som kommer vilja handla barnkläderna!

 

Detta upplägg är ett problem i sig, men det är också bara ett exempel på en bredare struktur. Det är tydligt att det råder ett uppenbart könsmönster. Dessa återfinns överallt i vårt samhälle, från olika attityder gentemot förskolebarn till det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen och därmed löneklyftorna mellan kvinnor och män. Det är inte konstigt att de kommersiella aktörerna har anpassat sig till detta. Men därigenom förstärker de också detta mönster. Det uppstår en mur mellan vad som är att vara en kvinnlig förälder och att vara en manlig förälder

Den behövs inte. Tiden förändras och med den också de rådande normerna. Jag hoppas att vi lever i den tid där jag kommer att få se pappa/barn-butiker öppna sina dörrar.

 

Nora Karlsson är ledarskribent.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa