Sätt stopp för flytten av kvinnokliniken i Nyköping

Flyttas kvinnokliniken från Nyköping, då följer förlossningen snart efter.

Tre verkligheter är tydliga vid en nedläggning av kvinnokliniken i Nyköping: Sämre och mindre tillgänglig vård. Ökade kostnader. Längre beslutsvägar och risk för personalflykt, skriver Ulf-Göran Widqvist.

Tre verkligheter är tydliga vid en nedläggning av kvinnokliniken i Nyköping: Sämre och mindre tillgänglig vård. Ökade kostnader. Längre beslutsvägar och risk för personalflykt, skriver Ulf-Göran Widqvist.

Foto: Jens Alvin

Krönika2024-02-29 11:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Vi som arbetar på golvet är samstämmigt emot. Förslaget är obegripligt”, sa en läkare som arbetar på kvinnokliniken i Nyköping, när vi talade om saken häromdagen. Barnmorskor och undersköterskor vid Kvinnokliniken är mycket kritiska till den föreslagna sammanslagningen av klinikerna i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna, med placering i Eskilstuna.

Förslaget är orimligt. Var finns det rationella? Är det byråkratin som gått vilse? Har politikerna gått vilse? 

Grunduppdraget i Regionens politik är att sörmlänningarnas hälso- och sjukvårdsbehov ska vara i centrum: att sjukvården ska vara nära medborgarna, vara bemötande, kompetent, serviceinriktad och trovärdig. Att flytta kvinnokliniken i Nyköping till Eskilstuna är motsatsen. Hela tilltaget borde vara politiskt omöjligt och socialt oacceptabelt för Regionfullmäktiges ledamöter från Nyköping, särskilt för Socialdemokraterna.  

Om kvinnokliniken försvinner från Nyköping är det bara en tidsfråga innan förlossningsvården går samma öde till mötes. De beror av varandra.

Fackliga företrädare för barnmorskor och undersköterskor vid kvinnokliniken har skrivit om sin oro till sjukhusledningen och de politiska partierna. De skriver bland annat: ”Vi bedriver en verksamhet som är mycket viktig för kvinnor och familjer i denna del av regionen. Det är en välfungerande och högkvalificerad kvinnoklinik där patienterna är mycket nöjda. Enligt graviditetsregistret har vi bättre kvalitetssiffror inom förlossningsvården än Eskilstuna. Det är en attraktiv arbetsplats för både barnmorskor och undersköterskor. Beslutsvägarna är korta och vi har ett gott samarbete med förlossningsavdelningen i Eskilstuna för att dagligen fördela förlossningspatienterna.”

Lägg härtill att ”en omorganisation riskerar att göra det svårare för extra utsatta grupper som förlossningsrädda, gravida/nyförlösta med psykisk ohälsa eller för dem med språkliga barriärer.”

Tre verkligheter är tydliga vid en nedläggning i Nyköping: Sämre och mindre tillgänglig vård. Ökade kostnader. Längre beslutsvägar och risk för personalflykt.

Tanken är inte möjlig; att Socialdemokraterna motståndslöst låter det obegripliga tilltaget att flytta kvinnokliniken bli verklighet. Jag utgår från att Socialdemokraterna i regionfullmäktige från östra Sörmland stödjer personalen vid kvinnokliniken i Nyköping och deras fackföreningar!

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.

Läs även hälso- och sjukvårdsdirektören Magnus Johanssons replik.

Hela tilltaget att flytta kvinnokliniken borde vara politiskt omöjligt och socialt oacceptabelt för Regionfullmäktiges ledamöter från Nyköping, särskilt för Socialdemokraterna, skriver Ulf-Göran Widqvist.
Hela tilltaget att flytta kvinnokliniken borde vara politiskt omöjligt och socialt oacceptabelt för Regionfullmäktiges ledamöter från Nyköping, särskilt för Socialdemokraterna, skriver Ulf-Göran Widqvist.