Sätt vattnet högt på dagordningen!

Ingen vill stå utan rent vatten.

Foto:

Krönika2022-06-24 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I början av juni inträffade en större vattenläcka utanför Skavsta efter att en huvudvattenledning brustit. Centrala Nyköping och Oxelösund blev utan vatten. Många människor och verksamheter berördes. Att inte kunna få dricksvatten eller gå på toaletten ställer till det. Sjukhuset påverkades. Det tog ett par dagar innan Nyköpings kommuns rekommendation om att koka dricksvatten från kranarna kunde hävas, läckorna lagats och analyserna av vattnet var klara. 

Jag tror att alla som berörts fått sig en tankeställare om hur beroende vi är av vårt vatten och hur oförberedda de flesta är när inget kommer i kranen. Jakten på flaskvatten och plastdunkar blev påtaglig i butikerna. Förhoppningsvis har fler redan ordnat åtminstone lite eget reservvatten, vilket vi  alltid borde ha. Det har också rekommenderats direkt till hushållen av Myndigheten för samhällsskydd. 

Vi kan inte alltid utgå från att det offentliga ska lösa problem direkt, även om kommunerna denna gång snabbt ordnade platser med vattentankar och ställde ut Bajamajor.

Frågan om vårt dricksvatten gäller hela länet. Södermanland tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt som är det mest tätbefolkade i landet. Drygt två miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren som samtidigt är farled för tung båttrafik och mottagare av avloppsvatten från 1,1 miljoner människor. Andra vattentäkter som används är små eller otillräckliga. Dessutom behöver de skyddas mot läckage från olika verksamheter, bland annat lantbruket. Flera kommuner har lokala problem. I Gnesta tätort råder byggstopp på grund av brist på dricksvatten. Flertalet kommuner behöver renovera och bygga ut sin dricksvattenförsörjning, med tanke på att många vill flytta till Södermanland. För låga nivåer av grundvatten leder också återkommande till bevattningsförbud och rekommendationer om att spara på dricksvattnet.

Behovet av nya investeringar i vattenledningar och reningsverk finns i hela landet. Till det kommer  att avloppsreningen i flera fall behöver uppgraderas. 

Att ett så grundläggande behov är eftersatt sägs bland annat bero på att politiker inte vinner några val på att bygga reningsverk eller byta ut vattenledningar. Jag tror inte på det. Folk är kloka. Den som varit utan vatten eller blir upplyst om vilka problem som kan uppstå, inser givetvis att vattenförsörjning av hög kvalitet är en ovanligt viktig fråga. 

Vi behöver påminna oss värdet av de stora satsningar för vattenförsörjningen som påbörjades redan på 1800-talet och banade väg för utveckling, välfärd och bättre hälsa.  Visserligen är vi bortskämda i Sverige med bra vatten, men jag är övertygad om att de allra flesta kan värdera fakta och förstå kloka prioriteringar. Fråga dina lokala företrädare hur kommunens vatten och avloppsplaner ser ut! 

Jag ser gärna att ambitionerna när det gäller dricksvatten blir en fråga på dagordningen inför höstens val.

Beatrice Ask är Sörmlands landshövding. Hon medverkar i SN som fristående krönikör.