Solidaritet ställs mot egoism även i Nyköping

Det är inkrökt att se solidaritet som kommunism.

Krönika 8 januari 2022 05:23
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Solidaritet är inget tillyxat påfund av politiska sloganmakare. Solidaritet är ett sätt att förhålla sig människor emellan. Solidaritet är medborgares ansvar för att samhället grundas på gemenskap för att hålla ihop. Solidaritet bygger på respekt för allas lika värde och alla medborgares rätt till anständiga villkor: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

För den ideologiska och politiska högern är begreppet ett skällsord, när solidariteten sträcker sig utanför den egna klassen. Högern markerar ofta att begreppet är marxistiskt, alltså kommunistiskt. Det är en inkrökt tolkning.

Faktum är att solidaritet är ett centralt begrepp i Nya Testamentet (Apostlagärningarna), med en helt annan innebörd än högerns klassgemenskap. Bibeln betonar alla medborgares ansvar och gemenskap. Galaterbrevet: ”Här finns inte jude eller grek, här finns inte slav eller fri, inte manligt och kvinnligt …”. KD hade under den store partiledaren Alf Svenssons tid ledord som medmänsklighet och solidaritet med samhällets svaga. Men det är historia nu. 

 

Vad betyder solidaritet i kommunpolitiken i Nyköping? Det beror naturligtvis på vem som beskriver. För mig som socialdemokrat är tolkningen ganska enkel om än i praktiken komplicerad: Hur omsätter vi en medveten solidaritetspolitik i praktisk handling så att besluten når sina syften? Här stöter vi omedelbart på två problem. Det ena är styrkan, medvetenheten och förmågan hos de ledande politikerna i den styrande majoriteten att driva vallöftena till verkställighet. Det andra är de ledande tjänstemännens kompetens, ambition och lojalitet att genomföra de politiska besluten.

En snabb tanke säger att det senare problemet inte ska kunna existera eftersom Nyköping har en politiskt styrd förvaltningsorganisation: Ingen står över kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut. Men det är tyvärr ett föga realistiskt sätt att se hanteringen av ett ärende från beslut till verkställighet. Vi styrs alla av medvetna och omedvetna värderingar som påverkar våra ageranden i känsliga frågor. Kompetens och lojalitet är avgörande för verkställighetens kvalitet.

 

Rätt använd kommer den nya styrprocessen i stadshuset att skapa större öppenhet och starkare politisk styrning av verksamheten.

Om vi inte har tydliga band mellan fattade politiska beslut och verkställighet går det inte att utkräva politiskt ansvar. Vilka ska vi då rösta bort, eller rösta kvar, i nästa val?

 

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Politiker i Nyans måste ställas mot väggen

Politiker i Nyans måste ställas mot väggen

Projektet #kundevarajag tar vid där myndigheter brister: "Mat är fortfarande ett stort problem"

Projektet #kundevarajag tar vid där myndigheter brister: "Mat är fortfarande ett stort problem"

Liberalernas tidigare vallok om partiets ras: "Det smärtar"

Liberalernas tidigare vallok om partiets ras: "Det smärtar"

Ledare: Strålande att Nyköping ska stå i landsbygdens fokus

Strålande att Nyköping ska stå i landsbygdens fokus

Hur mår C efter avhoppen? "Partiet mår jättebra"

Hur mår C efter avhoppen? "Partiet mår jättebra"
Visa fler