Som att sätta vargen att vakta får

Vem skulle släppa in Erdogans Turkiet i Nato i dag?

Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan styr nu över Sveriges Natointräde. Om organisationen hade haft bärande krav på medlemsnationernas värdegrund så skulle situationen varit den omvända, resonerar Tommy Jansson.

Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan styr nu över Sveriges Natointräde. Om organisationen hade haft bärande krav på medlemsnationernas värdegrund så skulle situationen varit den omvända, resonerar Tommy Jansson.

Foto: Jorge Saenz

Krönika2023-05-27 05:04
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I de internationella samarbetsorganen: Förenta Nationerna, Internationella valutafonden IMF med flera är den demokratiska värdegrunden den gemensamma basen. Alla nationer som vill ansluta sig och bli medlem i någon av dessa måste erkänna sig till begreppen: frihet, rättvisa, människors lika värde, yttrande- och tryckfrihet med mera.

Men eftersom någon bedömning av nationernas värdegrund aldrig har gjorts vid medlemsansökan rymmer de i stället en brokig samling med mer eller mindre odemokratiska åsikter. Följden kan då bli att en stat som Ryssland nyligen satt som ordförande i FN:s säkerhetsråd genom sin utrikesminister Sergej Lavrov.

Det krigiska och odemokratiska Ryssland hade ordföranderollen i en organisation, säkerhetsrådet, som mer än någon annan är tänkt att stå upp för demokrati, rättvisa och öppna kontakter. Och detta mitt under ett pågående rysk anfallskrig! 

Det är som att sätta vargen att vakta får.

undefined
Det krigiska och odemokratiska Ryssland hade ordföranderollen i en organisation, säkerhetsrådet, som mer än någon annan är tänkt att stå upp för demokrati, rättvisa och öppna kontakter.

Om man vid bildandet av FN och liknande organisationer hade slagit fast ett minimikrav på värdegrund, då hade man nu haft ett rättesnöre för uteslutning. Skulle Sverige och exempelvis Recep Tayyip Erdoğans Turkiet ansöka om ett medlemskap i Nato samtidigt skulle det då vara Sverige som släpps in, medan Turkiet först skulle få hemläxa: att städa upp framför den egna porten.

Den märkliga situationen vi har i dag innebär att odemokratiska eller tvivelaktigt demokratiska stater ska bedöma demokratiska stater som Sverige. Det är givetvis katastrof när det demokratiska Sverige inför Nato-inträdet ska bedömas av Turkiet, som rankas riktigt lågt i exempelvis Reportrar utan gränser ifråga om pressfrihet och i V-Dems mätning av demokratier.

Hade man haft mer tydliga krav för medlemskap hade man kunnat utesluta Turkiet ur Nato, som en ren formalitet. Det hade varit en mer logisk och konsekvent ordning, där Turkiet får anpassa sig till Natos värdegrund. Om man vill bli medlem.

Samma procedur med tydliga krav på värdegrund borde tas upp för medlemskap i EU. Där är det bland annat Ungern som passerar gränsen. Om man från EU från början varit rak och tydlig om samarbetets villkor vad gäller värdegrund hade det varit enklare att avgöra rätten till medlemskap.

För Natos del hoppas vi på ett svenskt medlemskap, innan de pågående fientligheterna sprider sig vidare.

Tommy Jansson är utvecklingskonsult från Nyköping. Han medverkar som fristående krönikör i SN. 

Tommy Jansson krönikör SN
Tommy Jansson krönikör SN