Stärk våra grundläggande institutioner

När politiska aktörer börjar underminera demokratiska principer för att vinna politiska poänger, riskerar vi att underminera själva grundvalarna för vår demokrati, skriver Ulrica Schenström
När politiska aktörer börjar underminera demokratiska principer för att vinna politiska poänger, riskerar vi att underminera själva grundvalarna för vår demokrati, skriver Ulrica Schenström

Att sammanblanda det politiska maktspelet med legitima reformer riskerar att skada förtroendet och tilliten till staten.

Krönika 7 juli 2023 05:09
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det demokratiska systemet bygger på att olika sidor ska kämpa mot varandra för att nå makten. Detta maktspel ska ske enligt särskilda regler och lagar. Allt är dock inte reglerat, men bara för att något inte är förbjudet betyder det inte att det är lämpligt att göra. Politik handlar om samhällsförändring, inte att göra livet surt för sina politiska motståndare. Om vi tappar siktet på detta kan vi riskera en dominoeffekt med lång rad av vedergällningspolitik mot sina motståndare som i slutändan skadar våra demokratiska institutioner.

I slutet av april kom nyheten att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna avser förbjuda politiska lotterier. Syftet är tydligt eftersom Socialdemokraterna finansieras till stor del av A-lotteriet. Med förslaget får regeringen och kanske framför allt Sverigedemokraterna en efterlängtad chans att slå oppositionen på fingrarna. Att avsiktligt skada oppositionen genom det parlamentariska systemet kan skapa en skadlig praxis för vilket agerande som anses vara acceptabelt mellan regeringen och opposition. Det kan skapa en spiral av hämnd och politiskt sabotage, där varje ny regering försöker utnyttja sin makt för att påfresta sina motståndare i stället för att fokusera på att tjäna medborgarna och genomföra verkliga samhällsförändringar.

Sverige ser idag problem som utmanar förtroendet för våra demokratiska institutioner och staten. Ökad kriminalitet, lågkonjunktur och krig i Europa är faktorer som bidrar till instabilitet och oro i samhället. För att motverka detta krävs åtgärder som stärker våra grundläggande institutioner. Fokus bör fästas på att statens grundläggande uppdrag såsom brottsbekämpning, välfärd samt att stärka Sverige från yttre hot. Att sammanblanda det politiska maktspelet med sådana legitima reformer riskerar att vidare skada förtroendet och tilliten till staten.

Det är möjligt att redan nu tänka sig vilka åtgärder som är näst på tur vid ett maktskifte. Kanske skulle förändringar ske i partistödsystemet eller så väljer man att utreda reglerna för stiftelser för att begränsa möjligheten att bidra till politisk verksamhet. Det finns otaliga sätt för den politiska majoriteten att straffa oppositionen som är helt enligt lagen.

Demokratins grundläggande principer, såsom respekt för pluralism, yttrandefrihet och rättvisa, är avgörande för att upprätthålla ett balanserat politiskt system. När politiska aktörer börjar underminera dessa principer för att vinna politiska poäng, riskerar vi att underminera själva grundvalarna för vår demokrati. Det är därför viktigt att politiska aktörer tar ett större ansvar och agerar med insikt om konsekvenserna av sina handlingar. I stället för att försöka "slå oppositionen på fingrarna" borde politiska ledare söka efter samarbetsmöjligheter och hitta gemensamma lösningar för att adressera de utmaningar som landet står inför. 

Ulrica Schenström är vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Hon medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa