Tydliga sprickor präglar vårt Nyköping

Tystberga är en av kommundelar som ligger fast förankrade i botten på välfärdsstatistiken. Varför kommer ingen medvind? skriver Ulf-Göran Widqvist.
Tystberga är en av kommundelar som ligger fast förankrade i botten på välfärdsstatistiken. Varför kommer ingen medvind? skriver Ulf-Göran Widqvist.

Vart leder S och M Nyköpings kommun?

Krönika 2 september 2023 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är helt övertygad om att den styrande majoriteten av socialdemokrater och moderater leder medborgarna stadigt på den sedan 20 år inslagna vägen: tillväxt av arbete och invånare. Allt för att skapa en stabil grund för den kommunala service som vi skattebetalare förväntar oss. Gott så. Men mer då?

Hur ser strategin ut för en framtid där politiken präglas av mer sammanhållning, humanism och mindre sociala klyftor? Finns den strategin på den styrande duons dagordning? Vi har två mycket tydliga kommunala verkligheter. Dels motsättningarna mellan centrum/stan och de små orterna på landsbygden. Dels de sociala och ekonomiska klyftorna som de visar sig i kommunens välfärdsstatistik.

 

Politikens inriktning och färdväg markeras naturligtvis av de styrandes sociala och ideologiska perspektiv, och tolkning av det politiska uppdraget: att följa en traditionell väg med stabila förtecken, men utan fantasi och förnyelse, eller också ta rejäla tag i de underliggande komplicerade frågorna/verkligheterna. 

I en ”god” kommun har medborgarna tillit och förtroende för politiken och den kommunala förvaltningen. I en ”god” kommun präglas politik och service av respekt, likvärdighet och lyhördhet. När statistik och medborgaryttringar visar på en komplicerad tingens ordning brukar makthavarna reagera på två sätt: antingen slå dövörat till, eller idka självkritik och agera för positiv förändring.

 

Låt mig återvända till de två permanenta sprickorna: landsbygden-stan och klassklyftorna. Den tydliga berättelsen om den sociala och ekonomiska verkligheten i Nyköpings kommun finner vi i välfärdsstatistiken i folkhälsorapporten (en anmärkningsvärt okänd rapport bland medborgarna). 

En rad kommundelar som Oppeby Gård och Tystberga ligger fast förankrade i botten på välfärdsstatistiken. Varför kommer ingen medvind?

 

År från år kommer önskemål om förbättringar av villkoren för de boende i småorterna: små och stora insatser från kommunen för att göra livet drägligare, rent av trevligare och tryggare. Många i småorterna ställer sig samma frågor. Är beslutsfattarna i stadshuset tondöva, eller gör de skillnad på folk och folk?

Med en klar majoritet i fullmäktige för S+M och en avtalad armkrok är det ambitionen som visar hur vägen till ett socialt anständigare Nyköping kommer att se ut. Vi är många som vill vara glada och stolta över vår kommun, som vill och kan förändra.

Lästips

Kommunprofil 2022: Fakta om folkhälsan

 

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa