Utsatta kvinnor och barn förtjänar vårt civilkurage

Kvinnor och barn som tvingats fly kriget i Ukraina förtjänar ett värdigt mottagande vid ankomst till Sverige. De förtjänar både respekt och trygghet.

Krönika 25 april 2022 05:25
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

För ett par veckor sedan varnades det, bland annat här i Södermanlands Nyheter, om misstänkta försök till människohandel på Skavsta flygplats. 

Sarah Blomberg från Svenska kyrkan berättade om upprörande situationer där män verkade försöka utnyttja kvinnor och barn som hade flytt från kriget i Ukraina. Om misstankarna är befogade – att kvinnor och barn som flyr kriget riskerar att mötas av män för att fångas in i människohandel – är det förstås totalt vidrigt. 

Det är tyvärr inte sällsynt att kvinnor och barns utsatthet utnyttjas på diverse osmakliga sätt. Det sker dessvärre i allt möjligt, från tiggeri till sexhandel.

 

Sedan år 2000 följer Sverige den definition av människohandel som FN:s generalförsamling antog i Palermoprotokollet. Den säger att det inte spelar någon roll huruvida den brottsutsatta ifråga har samtyckt till tjänsten som den krävs att utföra, så länge ett otillbörligt medel har brukats. Människohandel är alltså alltid just människohandel.

Dessutom ska det inte glömmas bort att med den nya sexualbrottslagstiftningen, som trädde i kraft för fyra år sedan, kan köp av sexuella tjänster rankas som våldtäkt. Att bidra till människohandel, antingen genom att vara en aktiv del i det eller att stödja verksamheten finansiellt, är ett grovt brott. 

 

På Skavsta flygplats finns dock myndigheter och andra organisationer på plats för att möta människorna som anländer för att söka skydd i Sverige. Där finns bland annat Polisen och Migrationsverket, som försöker fånga upp och hjälpa människorna så fort de kommer fram – på ett säkert och tryggt sätt.

Det är väldigt bra att myndigheterna tar ett stort ansvar för att dessa kvinnor och barn, som flyr från de hemska förhållandena i Ukraina, möts på ett så tryggt och säkert sätt som det bara går. 

 

Det är närmast omöjligt att föreställa sig de fruktansvärda upplevelser som dessa människor upplevt de senaste månaderna. Samhällen och hem har raserats, familjer splittrats och nära och kära har dött som en följd av det ryska invasionskriget. 

Att då mötas av ett Sverige där män redan vid ankomsten försöker lura in en i människohandel, är ovärdigt och omänskligt. Men detta, och andra typer av utnyttjande av människor i utsatt position, kräver att vi alla konstant håller ett öga på riskerna. Situationen ställer krav på vårt civilkurage – oavsett om det hand är staten, kommuner, organisationer eller privatpersoner. 

 

Caroline von Seth är återkommande ledarskribent i SN.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa