Var ska bebisarna födas i Sörmland?

På Nyköpings lasarett finns ingen neonatalavdelning. Om det uppstår komplikationer under förlossningen måste svårt sjuka  bebisar fraktas med ambulans till ett annat sjukhus.

På Nyköpings lasarett finns ingen neonatalavdelning. Om det uppstår komplikationer under förlossningen måste svårt sjuka bebisar fraktas med ambulans till ett annat sjukhus.

Foto: Jens Alvin/Christine Olsson/TT

Krönika2024-04-04 11:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brist på tillit. Så kan diskussionerna kring förslaget att slå samman kvinnoklinikerna i Sörmland till en gemensam klinik sammanfattas,

Regionstyrelsen skulle egentligen ha fattat beslut om sammanslagningen i förra veckan. I stället valde styrelsen – enligt regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M) – att bordlägga ärendet för att fördjupa dialogen med de fackliga företrädarna och medarbetarna.

Men det är svårt att föra en dialog med någon som i grunden misstror regionstyrets avsikter. Sjukvårdens fackförbund – Vårdförbundet, Kommunal, Vision och Läkarföreningen – är eniga. De motsätter sig att slå ihop klinikerna. De anser att riskerna är många och allvarliga. 

Under en tid har kvinnokliniken på Mälarsjukhuset brottats med stor omsättning av läkare. En av farhågorna som lyfts fram av Läkarföreningens vice ordförande i Sörmland, Marie Engman, är därför att personal ska tvingas flytta mellan klinikerna för att fylla vakanserna i Eskilstuna – något som kan få personal att sluta. En annan farhåga är att förlossningen i Nyköping, på sikt, läggs ned. 

Hon befarar även att en länsgemensam klinik kommer att leda till ökade kostnader. Regionen kan också behöva köpa in mer vård från andra regioner, vilket inte är billigt.

Att välja en förlossningsklinik i en annan region är något som Marie Engman själv förespråkar – om kliniken i Nyköping läggs ned. ”Jag hade valt Södertälje eller Norrköping. Aldrig i livet att jag satt mig och åkt på vägarna till Eskilstuna höggravid, då är man ju dum i huvudet,” säger hon.

Tjänstemännen i regionen, som har tagit fram förslaget, bedömer i stället att en länsgemensam klinik kommer att öka förutsättningarna för en god, jämlik och tillgänglig vård. Regiondirektör Magnus Johansson förnekar att personal ska behöva resa mellan sjukhusen. Han bekräftar även att en nedläggning av förlossningskliniken i Nyköping inte är aktuell – åtminstone inte än. Sammanslagningen beräknas medföra en besparing på 1,8 miljoner kronor. Parterna har med andra ord inte många gemensamma utgångspunkter. 

Men fackens och medarbetarnas oro och brist på tillit behöver tas på allvar. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön på Mälarsjukhusets kvinnoklinik fungerar.  

Samtidigt undviker båda parter att diskutera en grundläggande fråga som ur patientperspektiv borde vara den mest brännande. 

Ingen förlossning är riskfri. Både mamman och bebisen kan drabbas av en rad komplikationer. Att föda barn på sjukhus är säkrare än andra alternativ. Samtidigt är sjukhusens möjligheter att hantera komplikationer olika.

På Nyköpings lasarett finns ingen neonatalavdelning. Svårt sjuka nyfödda bebisar behöver fraktas med ambulans till ett annat sjukhus. I sjukvårdsdebatten diskuteras därför om förlossningsavdelningar som den i Nyköping ska finnas kvar. Risker måste vägas mot risker. 

En viktig faktor är hur långt det är till närmaste sjukhus om kliniken läggs ned? Handlar det om timmar kan det vara värt att ha kvar ett BB som saknar en neonatalavdelning. Men i Sörmland finns det alternativ: i Södertälje, Norrköping, Västerås, Örebro och Uppsala. 

Ja, dessa sjukhus ligger i andra regioner. Ja, utomlänsvård är dyrare. Men om förlossningsvården är säkrare på andra sjukhus – är det då värt kostnaden?

Det Region Sörmland som arbetsgivare samtidigt bör beakta är just detta. Det finns gott om alternativa arbetsplatser. Det är inte svårt för den missnöjda personalen att säga upp sig och hitta ett jobb på ett annat sjukhus i en annan region. Hur de ansvariga politikerna och tjänstemännen i Region Sörmland än vänder sig tycks de med andra ord ha rumpan bak.

Emma Wange är politisk redaktör för oberoende liberala Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning.